Torvet dag scene 1
For arrangører/ leie standplass
Her finner du informasjon og veiledning om lån av byrom.
Ikonene til venstre gir en oversikt parker, torv med/uten scene o.l.
En fin veileder for å se ulike byrom som egner seg for arrangement.
Bilde: Torvscenen på Torvet.

1 STANDPLASSER 

Alle som ønsker å benytte seg av en standplass må først opprette en bruker. 
En standplass er 3 x 3 meter. Du finner standplasser flere steder i byen.
Ønsker du å benytte forsterker/høytaler når du spiller musikk må det legges inn som egen søknad under punkt 2, søknad om lån av utendørs byrom ( se under). 
Les mer om standplass, torvhandel, mobil salgsvogn og foodtrucks her: 
https://midtbyen.no/byrom-info/standplasser

-->HER BOOKER DU STANDPLASS2 SØKNAD OM LÅN AV UTENDØRS BYROM

Har du en ide om et arrangement i åpne byrom, men vet ikke hvordan du skal komme i gang? 
Ta en titt i vår arrangementguide før du starter (se under) 

Allerede arrangør: Klikk her

Alle som ønsker å arrangere i åpne byrom i Trondheim må søke om dette. For å kunne opprette en søknad må du først registere deg som arrangør/bruker. Du kan bruke organisasjonsnummer eller personnummer.
Ny arrangør: register deg som bruker. 

Dere kan være flere i organisasjonen som er knyttet til samme søknad.  
Ikke bruker e-mailadresse som brukernavn eller passord, du kan da få problemer med å logge deg inn i søknaden senere.

Vi hjelper deg gjerne med oppstarten. Har du behov for et møte så gjør en avtale så tar vi en prat enten på vårt kontor eller på telefon. 
Ta kontakt med oss på Midtbyen Management. Vi svarer på din henvendelse innen to dager. 

-->SEND SØKNAD OM LÅN AV BYROM HER


 ARRANGEMENTGUIDE

Festivaler og arrangement er med til å gjøre Trondheim til en attraktiv storby både for byenes beboere og besøkende. Både store og små arrangement gir unike opplevelser innen kunst, kultur og idrett.

I arrangementguiden kan du blant annet lese om hvilke retningslinjer du må følge. Her finner du gode råd og tips om synliggjøring av ditt arrangement, frivillighet, leie av gategrunn, tilskudd og arenakart. Klikk deg inn på de ulike kategorier og les mer. 

 ARENA OG PUBLIKUMSKART 
Det er mange ting å tenke på når du skal gjennomføre et arrangement i åpne byrom. Det aller viktigste er at Trøndelag Brann og Redningstjeneste skal kunne planlegge utrykning på grunnlag av kartet du sender med i søknaden. 
Opplevelsen til publikum, universell utforming, næringslivet rundt arrangementet og besøkende til byen som ikke deltar på arrangementet er også viktige faktorer. Det er en god ide å orientere seg før man går i gang med å tegne kartet.
Les mer for veiledning og tips

 RETNINGSLINJER OG KRAV FRA OFFENTLIGE ETATER
Brann, politi, Trondheim parkering, miljøenheten, skjenkegruppa.
Det er mange retningslinjer man må forholde seg til som arrangør.
Les mer om krav og retningslinjer her

 PRAKTISK INFORMASJON / SJEKKLISTE FOR ARRANGEMENT 
Informasjon om strøm, avfall, tilgjengelighet og annen relevant informasjon. 
Du finner også sjekkliste som du kan benytte til til arrangment. 
Les mer om praktisk informasjon her

 MARKEDSFØRING AV ARRANGEMENT
Det er mange kanaler å synliggjøre arrangement på både på nett og i bybildet.
Les tips om markedsføring her

 RISIKOVURDERING VED ARRANGEMENT
Ved store arrangement skal det ligge gjøres en risikovurdering. Ved en rigg skal sikkerheten og fremkommeligheten til publikum ivaretaes, her ved en arbeidsvarsling.
Les mer om risikovurdering her

 LEIE AV GATEGRUNN OG LEIEPRIS
For leie av grunn til selve arrangementet betales ikke leie men det finnes noen unntak. 
Her finner du oversikt over hvilke arrangement du må betale leie av grunn, leiepris for standplasser, strøm etc.
Les mer om gategrunn og leiepris her

 FRIVILLIGE TIL DITT ARRANGEMENT
Frivillige er viktige for de fleste arrangører. Frivillig Trondheim er et gratis verktøy for mobilisering av frivillige til organisasjoner og arrangementer.
Les mer om frivillige her

TILSKUDD OG RÅDGIVNING TIL ARRANGEMENT
Det finnes ulike støtteordninger som kan gi deg økonomisk hjelp i form av tilskudd. 
Festival- og arrangementkontoret(FARK) i Trondheim kommune og Midtbyen Management gir råd og veiledning for alle som driver med arrangement i Trondheim. På denne siden finner du mer informasjon om hva FARK kan tilby deg som arrangør. 
Les mer om tilskudd og rådgivning her

 ARRANGØRFORUM
Arrangørforum er et møtested for arrangører. Midtbyen Management og Kulturenheten i Trondheim kommune organisere møtene og innhold men det er de ulike aktører som står for vertskap.  
Les mer om arrangørforum her

Vi ønsker et mangfold av aktiviteter i Midtbyen!