Gå til innholdet

Slik blir det nye Torvet

Byggearbeidene starter i oktober 2017, og sommeren 2020 skal Trondheims nye storstue stå klar til bruk. Se hvordan det nye torget blir.

Illustrasjon: Agraff AS/Visualis
Publisert i samarbeid med trondheim24.no
Illustrasjoner: Agraff AS/Visualis 
Tekst: Paul Jostein Aune


Det er ikke småpenger Trondheim kommune nå blar opp for å rehabilitere selve hjertet i Trondheim by: Formannskapet har besluttet å stille 320 millioner kroner til rådighet. Det skjer etter 15 år med «att og fram» i planprosessen, ifølge Adresseavisens papirutgave.

Store arrangementer
En rekke av de faste arrangementene vil imidlertid bli sterkt berørt, og må finne seg annen lokalisering i anleggsperioden på to år:

Det gjelder blant annet Bondens marked (2018/2019), Martnan (2018/2019), Julemarkedet i (2018) og Matfesivalen:

– Vi jobber nå med å finne erstatingssplasser ved blant annet Festningen og Erkebispegården, samt deler av Munkegata. Olavsfestdagene blir ikke berørt i og med at det arrangementet er lagt til Erkebispegården. De berørte vil bli innkalt til et møte før sommerferien. Jeg tror vi skal klare å finne gode løsninger, selv om det ikke blir optimalt, sier Frank Grønås, avdelingsleder ved Eierskapsenheten, til Adresseavisens papirutgave.

Kirsten Schultz, daglig leder i Midtbyen Management omtaler stengningen som «ganske dramatisk», men opplyser at de har en god dialog med Trondheim kommune og de berørte for å finne alternative plasser:

– Samtidig gleder vi oss oss til det nye Torvet står ferdig. Vi må tenke smart og anderledes. Noen utfordringer blir det nok, men jeg tror vi skal klare å gjennomføre arrangementene sier hun til Adresseavisens papirutgave.

Les også: Det nye Torvet punkt for punkt

Schultz peker på en rekke områder som kan forvente betraktelig mer liv og røre de to neste årene, som f.eks. Solsiden, Brattøra, Festningsområdet, Ytre Kongsgård, Leütenhaven og Katedralskolen.

Du kan lese mer om oppussingen på prosjektets hjemmesider

Les også: Bare i Midtbyen: Unike butikker og spisesteder

Illustrasjon: Agraff AS/Visualis
Illustrasjon: Agraff AS/Visualis