Kart med symboler

Arena & publikumskart for arrangement

Dersom du skal benytte midlertidige konstruksjoner må du sende inn kart. Kartet kan være tegnet for hånd, eller ved å bruke for eksempel powerpoint, paint eller andre program til å merke opp et kart. Det viktigste er at kartet er lett å forstå, at det er i målestokk og er målsatt. Kartet skal være så korrekt som mulig slik at nødetatene skal kunne planlegge utrykning på grunnlag av kartet.

Last ned kartsymboler her (.png-fil)

LAST NED KARTSYMBOLER I DESIGNFIL HER (.AI-FIL)

Arenakart

Dette er viktig å huske på når dere lager kart
 • Det er viktig at kartet er i målestokk. 
 • Midlertidige konstruksjoner som scener, telt og lignenge må plasseres 8 meter fra bygg.
 • Det er viktig at konstruksjoner ikke plasseres med "ryggen" mot eventuelle uteserveringer på området og at hensynet til fri ferdsel ivaretas.
 • Kartet må være enkelt å forstå, det må skrives hva som er inntegnet på kartet. Dersom du har plassert inn en scene på 8x10 meter skal det merkes at det er "scene 8x10 m". 
 • Kartet skal godkjennes av Trøndelag Brann og Redningstjeneste. Det er viktig at også alle faste elementer, som benker, stolper, trær, osv merkes på kartet. 
 • Planlegg en passasje som er 3,5 meter bred for å sikre tilgang for utrykningskjøretøy. Brannvesen skal ha 2 adkomstveier til alle indre og ytre hjørner. 
 • Nødvendig slukkeutstyr skal markeres på kartet. 
 • Dersom biler/kjøretøy er en del av arrangementet må dette markeres tydelig på kartet som skal godkjennes av politiet. 
 • Det er viktig at arrangement med konstruksjoner ikke plasseres med "ryggen mot" eventuelle uteserveringer på området og at hensynet til fri ferdsel ivaretas.
 • Alle endringer på kartet etter at det er godkjent av brann og politi må sendes inn på nytt. Det kan ikke gjøres endringer etter at kartet er godkjent. 

Hvordan lage et kart

 • Du finner kart i PDF format under de forskjellige byrommene. Dette kan du bruke som grunnlag for å tegne inn de midlertidige konstruksjonene dere skal benytte. 
 • Dersom du skal tegne på kartet for hånd må også dette være målsatt og i riktig målestokk. 

Elementer som bør være med på kart er: 

 • Nødutgangerbrannslokningsapparat
 • innganger
 • handikappinngang
 • handikapp-toalett
 • billettsalg
 • toaletter
 • teleslynge
 • handikapp-tribune
 • Ved avsperring av større områder, skal det slås opp kart med alternative fotgjengerruter utenfor området.

Kartsymboler (forklaring)

kartsymboler tegnforklaring


Last ned kartsymboler her (.png-fil)
LAST NED KARTSYMBOLER I DESIGNFIL HER (.AI-FIL)
Veiledning og hjelp til kartutforming

Vi hjelper dere gjerne med ideer og gode løsninger for  plassering av konstruksjoner på ditt arrangement. 
Ønsker du at vi tegner kartet for deg, tar vår designer gjerne oppdraget
 • Rådgivning og kartutforming ( 1 -2 timer) NOK 900 .- 
 • Etterjustering av kart. Pris avtales ut ifra størrelse på justeringene.