Food trucks bilde

Food trucks

Foodtruck er motordrevne kjøretøy som selger matretter til forbipasserende.   

Plasseringer som kan benyttes er hovedsak Kongensgate ved Torvet, Krigsseilerplassen, Brattøra, Kongensgate allmenning og Solsiden ved DNB. 

Kriterier og kvalifikasjonskrav

   All servering krever serveringsbevilling og må legges ved søknaden

Gi en beskrivelse av konsept og kvalitet, både når det gjelder utseende av vogn, retter, tilberedningsmåte, råvarens opprinnelse og hvilke drikkevarer som tilbys. 

Gi en kort beskrivelse av målgruppe og hva som gjør det unikt, samt tanker rundt miljøvennlighet.
Legg ved bilde eller skisse av kjøretøyet. 

En sammensatt gruppe fra Trondheim kommune, Eierskapsenheten og Midtbyen Management As vurderer søknaden ut i fra de ulike kriterier. 

   Riktig slukkeutstyr og brannteknisk vurdering

- Korrekt slukkeutstyr skal være tilstede i kjøretøyet. Om kjøretøyet benytter frityr/vegetabilske oljer kreves slokkeutstyr med "F"- merking. Rommer frityrholder mer enn 8 liter væske er det påkrevd med automatisk slokkeutstyr i kjøretøyet.

Før vi kan godkjenner søknaden ønsker vi at det foreligge en brannteknisk vurdering knyttet til bruken av propan, frityr, grill og andre tennkilder. Målet med de branntekniske vurderingene er å sikre at eier av kjøretøyet har riktig fokus på brannsikkerhet for å hindre uønskede hendelser knyttet opp mot at Foodtruck benytter åpne byrom. 


Søkere vil bli vurdert ut i fra søknaden.
Send søknad til byrom@midtbyen.no. Ring oss gjerne om du har spørsmål, tlf 988 59 928.

Businessonwheel er en leverandør som kan gi deg inpirasjon og rådgivning. Link til nettsideFoto: Runa A. Halleraker (Pstereo 2016)