gateartist

Gateartist

Gøglere, gatemusikanter , dansere, gatekunstnere o.l 

Gateartister er velkommen i byens gågater og torv og det kreves ingen spesiell tillatelse. 

Veiledning
Vi har utarbeidet en veiledning med tanke på byens næringsdrivende og beboere

  • Man kan max opptre1 time på samme sted. Deretter må man flytte seg til et nytt sted - minimum 100 meter
  • Det må ikke spilles høyere enn 60 dB - akustisk nivå
  • For grupper mer enn 3 personer trengs det tillatelse, søk på Søknad om lån av utendørs byrom

Hvis det er bruk for forsterker( eksempelvis elektrisk gitar ) må man ikke skru det høyere opp enn 60 dB. 
Har et større arrangement booket byrommet har de førsterett og gateartisten må vike plass.

På sommeren er det mange som ønsker å spille i Midtbyen. Det er viktig at når det er flere som spiller i samme gate at dere tar hensyn til hverandre. , vi anbefaler at dere snakker sammen og gjør avtale på å sirkulere på de beste plassene.

Når det gjelder bruk av høytaler og pengeinnsamling  følges Trondheim kommunes egne regler
forskrift om politivedtekter 
  • Den som på eller ut mot offentlig sted vil gjøre bruk av høyttaler må på forhånd sende melding til politiet.
  • Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å foreta innsamling av penger, eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.
  • Som pengeinnsamling regnes også fremføring av sang og musikk, fremvisning eller oppvisning for å innhente pengegaver til egne eller andres formål.
  • På eller ved kollektivholdeplasser og kollektivtransport er pengeinnsamling ikke tillatt.