Priser

Prisliste

Her finner du priser for standplasser, strøm og leie av grunn til arrangement hvor det tas inngangsbillett, reklamerelaterte tiltak eller marked. 

Arrangement
For leie av grunn til selve arrangementet betales ikke leie. Unntatt fra dette er de tilfeller hvor det tas inngangsbilletter, salg, markedsføring/sponsor/reklamerelaterte tiltak eller marked. Det betales da en grunnleie  pr. dag pr. kvadrant/gateløp/plass. 

Bytte og bruktmarked betaler ikke leie:
Vi håper nå det blir enklere å arrangere bruktsalg og byttemarked. 
Det skal inngås leieavtale på alle marked.
 
Mindre idrettsarrangment utenfor Midtbyen betaler ikke leie:
Videre må det betales for bortfall/ leie av p-plasser. Dette betales til Trondheim Parkering etter nærmere avtale.
Det skal inngås leieavtale på alle arrangement.

Ved arrangement med alkoholservering, betales et engangsbeløp pålydende
kr. 14 151- i tillegg til ordinær grunnleie.
Arrangør må søke Trondheim kommune, Eierskapsenheten om skjenkebevilling : eierskap.postmottak@trondheim.kommune.no

Priser for arrangement med salg/sponsor/kommersielt
 • Torvet  hele NOK 15 000,  pr kvadrat  NOK 7000 pr. dag
 • Større byrom (Dokkparken) NOK 6803 pr. dag
 • Gateløp NOK 2147 pr dag, pr gateløp
 • Andre byrom i Midtbyen NOK 3400 pr. arrangment ( Krigseilerplassen etc)
 • Bydelsarrangment; etter avtale med Eierskapsavdelingen
 • Bytte- og bruktmarked, ingen betaling. Leieavtale skal inngås.
 • Alle arrangement uten salg/sponsor/kommersielt, ingen betaling. Leieavtale skal inngås
 
Prisene indeksreguleres hvert år – dette er prisene for 2020.
Spørsmål vedrørende satser og betaling for leie av grunn i forbindelse med arrangementer, kontakt Trondheim kommune, Eierskapsenheten.
Les mer om leie av grunn og priser her:

Priser for standplasser/torghandel/gatehandel

 • Frivillige lag og organisasjoner faktureres ikke.
 • Kommersielle aktører NOK 220 pr dag.
 • Salgs-/torgplass. 
  • 1 dag, NOK 220
  • 1 måned NOK 3026
  • 4 måneder NOK 8300
 • Foodtrucks
  • 12 måneder NOK 12000 pr. år (se retningslinjer for Foodtrucks)
Alle priser er eks. mva. Trondheim kommune har fastsatt prisene og fakturerer etterskuddsvis.
Søkandsfrist for helårsplass er 15 mars 2017. Søknad sendes Midtbyen Management
 Mer informasjon om hva du kan selge på hvilke områder finner du her. 

Priser strøm (ink mva)

 • 16A  1 fase: kr 54 per uttak per døgn, kr 816 per måned 
 • 16A 3 fase: kr 81  per uttak per døgn,
 • 32A  3 fase: kr 109 per uttak per døgn,
 • 63A 3 fase:  kr 223 per uttak per døgn ,
 • Tapsgebyr: kr 413 pr nøkkel

Kort info: Lyd trekker ikke så mye strøm, holder da med 16 A 1 fase til enkelt anlegg men skal dere ha enkelt lys eller mat servering,( eks vaffelsteking) er det behov for 16 A 3 fase. Mat og lys trekker mer enn lyd. 
Mer informasjon om strøm og strømskap finner du her. 

Priser flagging og oppheng av bannere på kommunale flaggstenger og gatelysmaster

 •  Arrangementflagg  NOK 100 pr flagg, inntil en uke
 • Arrangementbannere Olav Tryggvassons gate NOK 30 000 pr arrangement
 • Arrangementbanne Kongens gate NOK 15 000 pr arrangement
 • Balkongflagg Nordre gate gratis