Priser

Prisliste

Her finner du priser for standplasser, strøm og leie av grunn til arrangement hvor det tas inngangsbillett, reklamerelaterte tiltak eller marked. 

Arrangement
For leie av grunn til selve arrangementet betales ikke leie. Unntatt fra dette er de tilfeller hvor det tas inngangsbilletter, salg, markedsføring/sponsor/reklamerelaterte tiltak eller marked. Det betales da en grunnleie  pr. dag pr. kvadrant/gateløp/plass. 

Bytte og bruktmarked betaler ikke leie:
Vi håper nå det blir enklere å arrangere bruktsalg og byttemarked. 
Det skal inngås leieavtale på alle marked.
 
Mindre idrettsarrangment utenfor Midtbyen betaler ikke leie:
Videre må det betales for bortfall/ leie av p-plasser. Dette betales til Trondheim Parkering etter nærmere avtale.
Det skal inngås leieavtale på alle arrangement.

Ved arrangement med alkoholservering, betales et engangsbeløp pålydende
kr. 13 522- i tillegg til ordinær grunnleie.
Arrangør må søke Trondheim kommune, Eierskapsenheten om skjenkebevilling : eierskap.postmottak@trondheim.kommune.no

Priser for arrangement med salg/sponsor/kommersielt
 • Større byrom- Torvet og Solsiden  NOK 6500 pr. dag
 • Gateløp NOK 2052 pr dag, pr gateløp
 • Andre byrom i Midtbyen NOK 3250 pr. arrangment
 • Bydelsarrangment NOK 3250
 • Bytte- og bruktmarked, ingen betaling. Leieavtale skal inngås.
 • Alle arrangement uten salg/sponsor/kommersielt, ingen betaling. Leieavtale skal inngås

Prisene indeksreguleres hvert år – dette er prisene for 2018.
Spørsmål vedrørende satser og betaling for leie av grunn i forbindelse med arrangementer, kontakt Trondheim kommune, Eierskapsenheten.
Les mer om leie av grunn og priser her:

Priser for standplasser/torghandel/gatehandel
 • Frivillige lag og organisasjoner faktureres ikke.
 • Kommersielle aktører NOK 205 pr dag. Nordre gate standplass 1 og 10. 
 • Mobil gatevogn
  • NOK 103 pr dag 
  • NOK 2563 pr. måned
 • Torvet standplass. 
  • 1 dag, NOK 206
  • 1 måned NOK 2819
 • Gatehandel
  • 12 måneder NOK 8349 (helårsplass oppstart 1 .mai 2017)

Alle priser er eks. mva. Trondheim kommune har fastsatt prisene og fakturerer etterskuddsvis.
Søkandsfrist for helårsplass er 15 mars 2017. Søknad sendes Midtbyen Management
 Mer informasjon om hva du kan selge på hvilke områder finner du her. 

Priser strøm (ink mva)
 • 16A  1 fase: kr 51 per uttak per døgn, kr 770 per måned 
 • 16A 3 fase: kr 77  per uttak per døgn, kr 1154 per måned
 • 32A  3 fase: kr 103 per uttak per døgn, kr 1539 per måned
 • 63A 3 fase:  kr 210 per uttak per døgn , kr 3078 pr måned
 • Tapsgebyr: kr 380 pr nøkkel

Kort info: Lyd trekker ikke så mye strøm, holder da med 16 A 1 fase til enkelt anlegg men skal dere ha enkelt lys eller mat servering,( eks vaffelsteking) er det behov for 16 A 3 fase. Mat og lys trekker mer enn lyd. 

Mer informasjon om strøm og strømskap finner du her.