Priser

Prisliste

Her finner du priser for standplasser, strøm og leie av grunn til arrangement.
Det er ingen leiepris for bruk av byrom og standplasser i 2021. 
Strøm og bruk av bannere eller flagg må det betales leie for.

Priser strøm (ink mva). Det betales for strøm i 2021

 • 16A  1 fase: kr 55 per uttak per døgn, kr 816 per måned 
 • 16A 3 fase: kr 83  per uttak per døgn,
 • 32A  3 fase: kr 112 per uttak per døgn,
 • 63A 3 fase:  kr 229 per uttak per døgn ,
 • Tapsgebyr: kr 413 pr nøkkel
Kort info: Lyd trekker ikke så mye strøm, holder da med 16 A 1 fase til enkelt anlegg men skal dere ha enkelt lys eller mat servering,( eks vaffelsteking) er det behov for 16 A 3 fase. Mat og lys trekker mer enn lyd. 

Mer informasjon om strøm og strømskap finner du her. 

Priser flagging og oppheng av bannere på kommunale flaggstenger og gatelysmaster ( betales for i 2021)

 •  Arrangementsflagg  NOK 125 pr flagg, inntil en uke
 • Arrangementsbannere Olav Tryggvasons gate NOK 30 000 pr arrangement
 • Arrangementsbannere Kongens gate NOK 15 000 pr arrangement
 • Balkongflagg Nordre gate gratis

Arrangement ( priser under gjelder ikke for 2021) 
For leie av grunn til selve arrangementet betales ikke leie. Unntatt fra dette er de tilfeller hvor det tas inngangsbilletter, salg, markedsføring/sponsor/reklamerelaterte tiltak eller marked. Det betales da en grunnleie  pr. dag pr. kvadrant/gateløp/plass. 

Bytte og bruktmarked betaler ikke leie:
Vi håper nå det blir enklere å arrangere bruktsalg og byttemarked. 
Det skal inngås leieavtale på alle marked.
 
Mindre idrettsarrangement utenfor Midtbyen betaler ikke leie:
Videre må det betales for bortfall/ leie av p-plasser. Dette betales til Trondheim Parkering etter nærmere avtale.
Det skal inngås leieavtale på alle arrangement.

Ved arrangement med alkoholservering, betales et engangsbeløp pålydende
kr. 14 704
i tillegg til ordinær grunnleie.
Arrangør må søke Trondheim kommune, Eierskapsenheten om skjenkebevilling : eierskap.postmottak@trondheim.kommune.no

Priser for arrangement med salg/sponsor/kommersielt pr. dag
 • Torvet  hele NOK 15 405,  pr kvadrat  NOK 7189 
 • Større byrom  NOK 6987 ( eks . Dokkparken)
 • Gateløp NOK 2205  pr gateløp
 • Sponsorprofilering i gateløp/ byrom NOK 1051
 • Andre byrom i Midtbyen NOK 3492  ( eks. Krigseilerplassen etc)
 • Bydelsarrangement; etter avtale med Eierskapsavdelingen
 • Bytte- og bruktmarked i privat regi, ingen betaling. Leieavtale skal inngås.
 • Bytte- og bruktmarked i næringsregi, arrangementssatser
 • Mindre idrettsarrangement utenfor Midtbyen, ingen betaling.  Leieavtale må inngås
 • Alle arrangement uten salg/sponsor/kommersielt, ingen betaling. Leieavtale skal inngås
 
Prisene indeksreguleres hvert år – dette er prisene for 2021.
Spørsmål vedrørende satser og betaling for leie av grunn i forbindelse med arrangementer, kontakt Trondheim kommune, Eierskapsenheten.
Les mer om leie av grunn og priser her:

Priser for standplasser/torghandel/gatehandel

 • Frivillige lag og organisasjoner faktureres ikke.
 • Kommersielle aktører NOK 220 pr dag.
 • Salgs-/torgplass. 
  • 1 dag, NOK 226
  • 1 måned NOK 3108
  • 4 måneder NOK 8524
 • Foodtrucks
  • 1  uke NOK 600 
  • 1 måned NOK 1500
  • 12 måneder NOK 12000
Alle priser er eks. mva. Trondheim kommune har fastsatt prisene og fakturerer etterskuddsvis.
Søknad for salgsplass Kongensgate sendes Midtbyen Management
 Mer informasjon om hva du kan selge på hvilke områder finner du her.