risikovurdering

Risikovurdering ved ditt arrangement

Risikovurdering

I forkant av arrangementet vil brannvesenet i mange tilfeller be om å få se en risikovurdering. Her skal du spørre deg selv: Hva kan gå galt?  Og hva gjør dere ? Og hvilke tiltak har du tenkt igjennom? 
En risikovurdering skal inneholde de hendelser man vurderer utøver en risiko, og aktuelle tiltak for å minske disse risikoene. De tiltakene som fremkommer her deles vanligvis opp i forebyggende tiltak og strakstiltak. 

Veiledere

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet en ”Veileder for sikkerhet ved store arrangementer”. Veilederen finnes på direktoratets hjemmeside og inneholder mange nyttige tips som vi anbefaler implementert i arbeidet med større arrangement.

Norske konsertarrangører har utarbeidet en arrangørguide med en samling av artikler, dokumenter, maler, lenker og annen informasjon som er nyttig.  He finnes informasjon om sikkerhet, tilgjenglighet, søknadsguide, produksjon med mer. 
Les mer her arrangørwiki Norske Konsertarragører