sjekkliste

 Sjekkliste og praktisk informasjon

Leie av strøm, tilgjengelighet for alle , mobile fasiliteter til leie, cruiseanløp, estetikk, avfall, skader etc
Og hvem gjør hva i kommunen? Se oversikt. 
 

Har du husket alt?
– SJEKKLISTE  for arrangement finner du her –
– SJEKKLISTE for universell utforming på arrangement –


Leie av strøm

Det finnes flere strømskap tilgjengelig, se en oversikt på dette samt priser HER. Nøkkel til strømskap hentes i Nordre gate 11, 2. etg (Turistinformasjonen). Skjema fylles ut ved henting av nøkkel.
Du må ha gyldig kontrakt enten for leie av standplass eller byrom for å kunne få utlevert strømnøkkel.
SEND SØKNAD FOR LÅN AV BYROM HER
 BOOK STANDPLASS HER
Midtbyen Management leier ut strøm til arrangementer.
– Se prisliste her –

Tilgjengelighet for alle, tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
God informasjon er viktig for at folk skal føle seg trygge på at arrangementet er tilgjengelig for mennersker med nedsatt funksjonsevene. Sjekklisten er et praktisk redskap for å sjekke ditt arrangement. Jo flere punkter man kan innfri totalt sett, desto nærmere vil man komme målet om et tilgjengelig arrangement. Der hvor tilgjengeligheten ikke er optimal, gjelder det å finne gode løsninger for det enkelte arrangement. HUSK å informere godt på nett og i trykket materiale. Lag gjerne et kart over området/lokalet og husk å ta med parkering, offentlig kommunikasjon og Taxi. 
Rullestolramper er tilgjengelig for utlån ved henvendelse til Trondheim bydrifts lager på Valøya, tlf 72 54 75 83.
Utlån av rullestolramper finner du mer informasjon om HER.
– Sjekkliste for universell utforming på arrangement –

Norske Konsertarrangører har en god og utfyldende side hvordan jobbe med tilgjenglighet. Her finner du mye god informasjon om å tilrettelegge ditt arrangement bedre for folk med nedsatt funksjonsevne.
- Les mer her om tilgjengelighet hos Norske Konsertarrangører -

Tilgjengelighetsmerket

Tilgjengelighetsmerket er en satsning for å bedre tilgjengelighet på kulturarenaer for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og bedre muligheten for å delta som frivillig og få tilrettelagte oppgaver. Tilgjengelighetsmerket er et symbol som tildeles kulturarrangører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på sine arrangementer. Les mer her;

Tilgjengelighetsmerket skal:

  • Tilgjengeliggjøre relevant informasjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Synliggjøre kulturarrangører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

- Alle har rett til gode kulturopplevelser. Tilgjengelighet handler om menneskelig mangfold, inkludering og like muligheter til deltakelse for alle. Det som er nødvendig for noen, er bra for alle.

Berit Vordal, Norske KonsertarrangørerMobile fasiliteter til leie
1) Arrangementskiosk til leie
Den lille åttekantede kiosken som ble laget til tusenårsjubileet kan leies i forbindelse med arrangement. Kiosken kan bookes HER. (Velg "Arrangementskiosk" som område.)
Strøm bestilles og dekkes av leietaker. Frakt av kiosken koster kr. 1.400,-, og dekker kostnader med å få fraktet den til Torvet. Frakt må bestilles hos Trondheim Bydrift på e-post: bydrift.postmottak@trondheim.kommune.no 

Kiosken har følgende flater som egner seg til plakater:
                                          Bredde          Høyde
Vinduer øverst:       750 mm         260 mm
Treplater nederst: 750 mm         750 mm

Estetikk
Arrangør er ansvarlig for at konstruksjoner som settes opp i forbindelse med arrangement har en god estetisk kvalitet. Inngjerding rundt arrangementsområdet bør begrenses og avskjerme så lite som mulig.

Mattilsynet

Mat som er ment for salg eller smaksprøver skal være laget på et kjøkken som er meldt og registrert hos Mattilsynet.. Dette skal meldes via Mattilsynets skjematjeneste, https://www.mattilsynet.no/skjema/

Unntak for meldeplikten:
Dette gjelder i forbindelse med lokale skole- og idrettsarrangementer og arrangementer som er å anse til å være av privat karakter.Arrangementer eller stands av kortere varighet og som har enkel matservering, for eksempel pølse med brød eller vafler.

Se informasjon om dette, https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/kortvarig_salg_av_mat/messer_og_festivaler.149

Store arrangementer som har et mer omfattende mattilbud skal melde dette til Mattilsynet. Da er det arrangøren som melder dette arrangementet til Mattilsynet. Privat kjøkken kan benyttes for enkel tilberedning for eksempel lage vaffelrøre eller bake kake.Da ser vi helst at det benyttes ferdigmix, som er å få kjøpt i dagligvarebutikker.  Når det gjelder andre type matretter må dette foregå på et kjøkken som er meldt og registrert hos Mattilsynet. Viser til informasjon som er å finne på Mattilsynets internettsider om korttidssalg av mat.
Under spørsmål og svar om privat kjøkken er det laget noen kriterier for når dette kan brukes.
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/kortvarig_salg_av_mat/#sporsmaal_og_svar
Det er også laget informasjonsmateriell som er nyttig å se på i forbindelse med denne type mathåndtering.
Viser også til matportalen sine nettsider om kjøkkenhygiene; http://www.matportalen.no/matsmitte_og_hygiene/tema/kjokkenhygiene/

Avfall
Fjerning av avfall under og etter arrangementet er arrangørs ansvar. Trondheim kommune Bydrift kan være behjelpelig med dette. Dette må avtales konkret for hvert arrangement og medfører en kostnad for arrangør. 

Epost: bydrift.postmottak@trondheim.kommune.no

Skader
Skader som følge av arrangement er arrangørs ansvar. Erfaringsmessig er det ikke mange skader, men det krever at arrangør er bevisst sitt ansvar og tar en befaring på forhånd. Det er lett å skade trær, plen, planter, utemøbler, lysstolper, flaggstenger, gatestein, asfalt med mer hvis man ikke tar forhåndsregler.

Gravearbeid 
I byen graves det ofte.  Her finner du oversikt over  gravearbeid både de som foregår nå og hvilke som er planlagt framover.  Anbefaler å sjekke om at i  byrommet du ønsker å bruke ikke foregår noe arbeid og deler av gaten/ byrommet ikke er tilgjengelig når du gjennomføringsdagen kommer.  
Oversikt over gravearbeid finner du her. 

Stenging av gater, gåsoner eller leie av parkeringsplasser
Ønsker du å benytte et gateløp, parkområdet eller benytte parkeringsplasser til ditt arrangement må det søkes om.. Trenger du å stenge av et gateløp må det sendes inn en plan som heter arbeidsvarsling. Dette for at trafikken da kanskje må legges om eller at publikum ikke kan benytte dette området når det skal gå fra A til B.  Det finnes firma som kan bistå deg med å lage planer for trafikkavvikling/trafikkdirigering etc.
Ramudden Trondheim og Trafikkvakta er to som kan hjelpe deg med dette
Ønsker man å gjøre det selv kreves det et kurs i arbeidsvarsling.  Ved bruk av parkeringsplasser søker man via Cim event om dette.

 Cruiseanløp 
Trondheim har i løpet av sommeren besøk av mange cruisebåter og hurtigruta. Dette kan påvirke ditt arrangement på mange måter.  I forbindelse med besøk at en av båtene kan det være at det skal være overlapping. det vil si at alle passasjerne som har vært på båten skal over i busser og kjøres til Værnes, og at det kommer mange fra Værnes i buss som skal på båten. Har du et gateløp kan det ha stor betydning å vite dette.   les mer her:

Hvem gjør hva i Trondheim

Behov for å fjerne faste installasjoner ( eks lyktestolper etc) kontaktes Bydrift veg
• Parkering av kjøretøy i forbindelse med arrangement. Kreves enten godkjennelse av politi eller Trondheim parkering.
• Prinsengate og Olav Tryggvassonsgate er fylkevei. Statens vegvesen er ansvarlig
• Park og utmark er bydrift park
• Kristansten festning. Nasjonale Festningsverk
• Busstraser, Atb
• Erkebispegården og Ytre Kongsgård , Nidarosdomen restaureringsarbeid
• Stenging av vei, gangsoner, benytte pakeringsplasser til arrangement, bydrift
Men alt dette legger du inn i søknaden, informasjonen går da direkte til den det måtte gjelde.

 

Kontaktpersoner 

• Øyvind Aasegg, parkeringsplasser.
o e-post: oyvind.aasegg@trondheim.kommune.no
• Nann Judith Olsen, parkeringsplasser
o E-post: nann-judith.olsen@trondheim.kommune.no
o Magli Jakobsen, for utkjøp av parkeringsplasser og arbeidsvarslingsplan.
o e-post: magli.jakobsen@trondheim.kommune.no
o Telefon: 911 00 569
o Robert Haugen, for utkjøp av parkeringsplasser og arbeidsvarslingsplan.
o e-post: robert.haugen@trondheim.kommune.no
o Telefon: 952 63 514
• Kjersti Myhr, Trondheim Bydrift park
o e-post: kjersti.myhr@trondheim.kommune.no
o Telefon: 975 19 139
• Johnny Gylland, Festningsforvalter, Nasjonale Festningsverk
o e-post: johnny.gylland@forsvarsbygg.no
• Erling Tøften, bydrift veg
o E-post: erling.toften@trondheim.kommune.no
o Telefon: 971 23 117
• Johnny Ekle, Statens vegvesen
o E-post: johnny.ekle@vegvesen.no
• Eystein Leirfall, Atb
o E-post: eystein.leirfall@atb.no