Trondheim_midtbyen_Byrom_Nordre_høst_Midtbyen_management_13.10.09_7

Standplass, gateartist, mobil salgsplass,
torghandel & Foodtrucks

VELG KATEGORI


Standplass

Mobil salgsvogn


Gatemusikant


1. mai & 17. mai


Torghandel / Frukt & grønt


Foodtruck


Gategrunn utenfor butikk


Valgboder

 
REGLER

Les innholdet på denne siden før du booker. Den er til hjelp for deg som ønsker å benytte Midtbyen.

Det er viktig at publikum skal kunne gå uforstyrret gjennom byen hvis de ønsker det. Ta hensyn til de som driver næring i byen, både når det gjelder plassering og stemmevolum.

Standplass

Frivillige lag og organisasjoner kan benytte alle standplasser i Midtbyen og Solsiden.  Salg/markedsføring av tjenester, forbruksvarer og medlemskap kan kun benytte plass 3, 13 og 42. Se oversikt standplasser.no
Det er ikke tillatt med street verving/ flygende verving i Trondheim.  Det er kun fastsatte plasseringer som er tillatt.
Det kreves tillatelse for å kunne benytte offentlig grunn, du finner dette med å følge denne linken:

Her booker du standplass. 

• Hvem kan leie standplass?
Standplasser kan leies av frivillige lag og organisasjoner, skoleklasser samt kommersielle aktører.

• Hvordan lenge kan man leie standplass?
Det er satt en tidsbegrensning på 14 dager pr. stand pr. søknad. Med unntak av standplasser på Torvet og i Ravnkloa. Det er ikke mulig å stå med flere enn 2 standplasser samme dag i Nordre gate.

• Hvordan lenge kan man leie kommersiell standplass?
Det er satt en tidsbegrensning på 7 dager pr. stand pr. søknad. Med unntak av standplasser på Torvet og i Ravnkloa. Salg/markedsføring av tjenester, forbruksvarer og medlemskap kan kun benytte plass 3, 13 og 42.

• Hvor stor er en standplass? 
Maksimal størrelse per standplass er 3 x 3 meter.

• Hva er tillatt å plassere på standplassen? 
Telttak, parasoll eller lignende kan brukes, men det er ikke tillatt å bruke vegger. Man kan gjerne ha små møbler innenfor standplassens område. Alt utstyr fjernes ved arbeidsdagens slutt.
Dersom man ønsker å bruke mikrofon/forsterker må dette forhåndsgodkjennes for å unngå lydkollisjon.

• Hvilke produkter kan promoteres/selges?
Alle typer produkter som ikke kommer i konkurranse med fast utsalgssted. 

• Hvordan opptrer man på standplassen? 
Oppsøkende salg er ikke tillatt, det vil si at publikum skal kunne ferdes uforstyrret dersom de signaliserer det.

• Hva med strøm?
Det er kun strømuttak ved standplass 1. Pris NOK 54 pr dag. Nøkkel får du hos turistinformasjonen ved å fremvise kontrakt. 

Har du behov for strøm, men standplass 1 er ikke ledig? Du kan undersøke om dere kan bytte plass, eller undersøke om du kan benytte strømutak fra en butikk. Mange butikker stiller veldig gjerne opp om du eksempelvis trenger strøm til vaffelsteking. 

Det finnes egne retningslinjer når det gjelder gatemusikanter. Se politivedtekter:
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2014-06-24-834

Torvhandel

Det tillates salg av:

 • Blomster og næringsmidler som bær, frukt, grønnsaker og gårdsmat.
 • Håndverksprodukter eller andre produkter av god kvalitet som gjenspeiler regionen.
 • Andre varer som ikke kommer i konkurranse med varer solgt fra fast utsalgssted.
 • Standplasser i Ravnkloa kan også benyttes av frivillige lag og organisasjoner.

Ønsker du helårsplass, sendes det inn som egen søknad. Frist 15 mars.  

Om du ønsker en standplass som er på et annet område enn de som er definert på standplasser.no, gå til http://midtbyen.no/byrom og søk om leie av byrom.

Mobile salgsvogner

Ved mobilt gatesalg skal det kun selges mat- og drikkevarer. Det er ikke tillatt å selge alkoholholdige drikker, tobakk, brus, sjokolade eller sukkertøy.

Fremtoning og renhold

 • Det skal ikke stilles opp skilt, parasoller, stoler, kurver eller annet løst utstyr på gaten. 
 • Levende lys og annen åpen ild er ikke tillatt. 
 • Parasoller og lignende som er fastmontert på vognen, skal være plassert så underkanten av parasollen er minst 220 cm over gatehøyde.
 • Det skal ikke ropes eller spilles musikk. 
 • Selger skal rydde opp etter seg og sine kunder, herunder fjerne avfall og selv sørge for å transportere det vekk. Det er ikke tillatt å tømme avfall i kommunens søppelbøtter. 
 • Mobile salgsvogner må kunne flyttes raskt av 1 person f.eks ved en utrykning. 


 Salgssteder
Trondheim kommune tillater mobilt gatesalg fra mindre vogn, slik som f.eks kassesykkel-/vogn. Størrelse: inntil 2 m2. Salgsplassene må ikke utvides. Salgsplassen skal ha gjennomsyn, dvs. ingen bak- eller frontvegg som rager i høyden og som stenger inn- og utsyn. Leieretten kan ikke overdras til andre. Her finner du kart over salgsstedene.

  Nødvendige tillatelser

 • Nødvendig tillatelse fra Mattilsynet er leietakers ansvar.
 • All servering krever serveringsbevilling og må legges ved søknaden

Søk om mobil salgsvogn på standplasser.no. Husk at du må legge ved bilde av vognen når du søker.

Valgboder

Valgkampen nærmer seg med tildeling av valgplasser. Her kan du lese mer om oppstart og påmelding av plass
Oppstartsdato er 21 august 2017

1. mai og 17. mai

Det gjelder egne retningslinjer 1. mai og 17. mai for standplasser. Ta kontakt med eierskapsenheten i Trondheim kommune for mer informasjon.

Pris

Frivillige lag og organisasjoner:      Gratis
Salgsplass Nordre:
                                 NOK 220,- pr dag
Salgsplass Mobil salgsvogn:
             NOK 220,- pr dag, NOK 3026,- pr mnd. 
Salgsplass Foodtruck:  
                        NOK 12 000,- pr år
Salgsplass Torvhandel:
                        NOK 3026,- for 1 mnd/ NOK 8300.- for 4 mnd