synliggjøring

Markedsføring av arrangementet

Bli synlig via våre kanaler

ikon_trdevents

          TRDevents
TRDevents.no er et nettsted for arrangement hvor arrangøren selv legger til arrangementet.
Det kommer automatisk ut på nettsiden, og har mulighet til å bli med i et ukentlig nyhetsbrev
som blir sendt ut til 8000 mottakere.  Midtbyen.no har også en nyhetssak hver uke basert på
innhold fra trdevents.no.

ikon_facebook kopi
  TRDevents på Facebook
 Alle arrangement som er registrert på TRDevents.no har muligheten til å synliggjøres via facebooksiden Hva skjer i Trondheim.

Bli synlig i bybildet

Plakattårn
Arrangører kan henge opp egenproduserte plakater på plakatsøyler rundt omkring i Trondheim. Plakatsøylene er selvbetjente, og er plassert på følgende steder: 
 • Torvet (NV kvadrant) 
 • Stundentersamfundet 
 • Bakke bro 
 • Solsiden 
 • Nordre gt/Kongens gt 
 • Nordre gt/Th. Angells gt 
 
 • Nordre gr/Carl Johans gt 
 • Munkegata/Th. Angells gt
 – Se kart over plakattårn her –  
Banner og flagg
Arrangører kan benytte banner og flagg i åpne byrom for å promotere sine arrangementer. Arrangør må selv produsere og bestille markedsmateriell til trykk. (Forslag til leverandør: ditt faste trykkeri for trykksaker, eller på: expoline.no)
 1) Informasjon av bruk av banner i Olav Tryggvasons gate:
 • Det er 28 fester for banner i lysmaster, 14 fester på hver sin side av veien. 
 • Det anbefales at banner lages med silketrykk. 
 • Størrelse på banner skal være 90 cm (bredde) x 300 cm (høyde). 
 • Banneret skal ha løpegang øverst og nederst. Denne skal være 10 cm når banneret ligger flatt.
– Se skisser og bannerfester, og skisser av banner med sømbeskrivelse 

 2) Fremgangsmåte ved bruk av banner i Olav Tryggvasons gate: 
 1. Søknad om oppheng av banner
  Elektronisk søknadsskjema: Søknad om oppheng av banner

 2. Det kan stilles krav til utforming og farge på banner – disse må godkjennes av Eierskapsenheten før første gangs bruk. Kommersiell reklame (sponsorlogo) på banner er ikke tillatt.
 3. Brev med bekreftelse og utfyllende informasjon sendes søker ca 1 mnd før arrangementet.
 4. Fakturering og opphenging av bannere utføres av Trondheim Bydrift. Utførelsen av banner montering og demontering  må utføres fra kl 02:00  til 06.00 . Dette pga det ikke er mulig å stå med kranbil/lift i kjørebanen på dag/kveldstid, busstransporten vil bli hindret i så stor grad at det ikke er akseptabelt
  Pris: 30000,- eks mva. Det tillates ikke at private får henge opp/ta ned bannere selv. 
 5. Banner må leveres til Trondheim Bydrift i god tid før arrangementet starter, og hentes senest 2 uker etter arrangementet er avsluttet. Uavhentede bannere kan bli destruert. 
 3) Informasjon om bruk av kommunale flaggstenger:
 1. Søknad om flagging 
  Elektronisk søknadsskjema: Søknad om flagging

 2. Det kan stilles krav til utforming og farge på flaggene – disse må godkjennes av Eierskapsenheten før første gangs bruk. Kommersiell reklame (sponsorlogo) er ikke tillatt på kommunale flaggstenger. 
 3. Brev med bekreftelse og utfyllende informasjon sendes søker ca 1 mnd før arrangementet.
 4. Flaggingen utføres av Sør-Trøndelag brann- og redningstjeneste, og er den utfakturerende enhet. Pris:  100,- per flaggstand pr. uke, eks mva. 
 5. Det tillates ikke at private får heise/fire flagg selv.
 6. Flagg må leveres til Sør-Trøndelag brann- og redningstjeneste, Sluppenveien 18, i rimelig tid før flagging skal foregå. De må hentes 2 uker etter avsluttet flagging. Uavhentede flagg kan bli destruert. 

4) Flagg på bygninger:
 • Det finner cirka 55 oppheng for balkongflagg i Midtbyen. Midtbyen Management har ansvaret for koordinering. 25 av disse er i Nordre gate. 
 • Arrangør må selv produsere og bestille markedsmateriell til trykk. (Forslag til leverandør: ditt faste trykkeri for trykksaker, eller på: expoline.no) Balkongflagg har må 720 x 1000 millimeter
 – Mer informasjon om flagging på kommunale flaggstenger –

 


Bli synlig via egne kanaler

Sosiale medier er et nyttig verktøy for å engasjere, informere og kommunisere direkte med ditt publikum. Vi anbefaler å tenke gjennom hvem du ønsker å nå ut til, hva du ønsker å kommunisere, og velge sosiale plattformer ut i fra hva som er hensiktsmessig for å oppnå ønsket mål for din merkevare.  

Her er en oversikt over de mest brukte sosiale plattformene: 

facebook
Facebook
Facebook er det mest brukte sosiale mediet i Norge, og hele 81,5% av befolkningen har en profil.  Det er en effektiv måte å synliggjøre din merkevare, og fungerer som en alternativ hjemmeside.  

instagram
 Instagram
Instagram er en sosial bildedelingstjeneste som gjør det enkelt å søke opp innhold ved bruk av hashtagger (eks. #dinmerkevare). Dette er en god måte å informere publikum hva du driver med, og hva som skjer. 
snapchat

Snapchat 
Snapchat er det nest mest populære sosiale mediet i Norge, og er en lavterskel bilde- og videodelingstjeneste. Snapchat er mest populært blant de yngre, men har en økende trend også blant de andre aldersgruppene. Story-funksjonen har gjort snapchat mer interessant for virksomheter. 

twitter
Twitter 
Twitter er en såkalt mikrobloggingstjeneste, hvor man må ordlegge seg i korthet (innenfor 140 tegn). Tradisjonelt sett er twitter mest brukt av opinionsledere, meningsbærere, politikere, journalister o.l, og kan være en egnet plattform til å engasjere seg i debatt.
youtube

 Youtube
Youtube er en videodelingstjeneste, med 3,5 millioner norske brukere, og har en svakt økende brukerfrekvens. 
   

 Kilde: http://ipsos-mmi.no/some-tracker