Sommer i byen Facebook event header

Har du lyst å være med å lage god stemning i Midtbyen i sommer ?
Ønsker du å gjennomføre en konsert eller en forestilling men har behov for litt teknisk utstyr?

Nå kan du få støtte til leie av sceneteknisk utstyr og bemanning opp til kr 10 000.-  
Vi vil gjerne høre fra deg!

Midtbyen Management og Arrangementkontoret tilbyr i samarbeid med Trondheim Lyd AS støtte til til leie av scenetekniske utstyr og bemanning til aktører som ønsker å gjennomføre en aktivitet i Midtbyen

Hva er kriteriene?
Aktiviteten må gjennomføres  i Midtbyen og ha et kunstnerisk innhold.
Perioden det kan søkes om er frem til 31 august.
Arrangementet må være søkt om i CimEvent og byrom reservert av Midtbyen Management
Tildeling skal dekke lyd-, lys og sceneutstyr samt ev. nødvendig bemanning med til hørende kostnader for avvikling,  inntil kr. 10.000 pr. aktør.

Hvordan søke?
Alle som ønsker å arrangere i Trondheim må registere arrangementet for å kunne søke om leie grunn til sitt arrangement. Dette gjør du via søkeportalen CimEvent.  På Midtbyen sin side finner du også en arrangørguide.
https://midtbyen.no/for-arrangorer-leie-standplass 
Når du har lagt inn søknad og fått bekreftelse på at byrommet/arena er ledig sender du en e-post Trondheim Lyd.

Kontakt Trondheim Lyd AS
Telefon: 73 88 07 00
E-mail : post@trondheimlyd.no 
 
Har du spørsmål knyttet til CimEvent og søknad om leie av byrom tar du kontakt med oss i Midtbyen Management
Sissel Piene
Telefon: 988 59 928
E-mail: byrom@midtbyen.no

Vanskeligere er det ikke!