Tilskudd og rådgivning

Tilskudd og rådgivning til ditt arrangement

Det finnes ulike støtteordninger som kan gi deg økomomisk hjelp i form av tilskudd. 
Arrangementkontoret i Trondheim kommune gir råd og veiledning.

Arrangementskontoret er et ressurskontor for alle som driver med arrangement i Trondheim. De skal styrke Trondheim som arrangementsby, og bistår ut fra den enkelte arrangørs behov. De jobber spesielt for å styrke det frivillige kulturlivet, støtte uetablerte arrangører og bidra til bredde og mangfold i byens kulturtilbud.
Les mer her; https://www.trondheim.kommune.no/arrangement/