Tilskudd og rådgivning

Tilskudd og rådgivning til ditt arrangement

Det finnes ulike støtteordninger som kan gi deg økomomisk hjelp i form av tilskudd. 
Festival- og arrangementkontoret i Trondheim kommune gir råd og veiledning.

FARK (Festival- og arrangementskontoret) er et ressurskontor for alle som driver med arrangement i Trondheim. FARK skal styrke Trondheim som arrangementsby, og bistår ut fra den enkelte arrangørs behov. FARK jobber spesielt for å styrke det frivillige kulturlivet, støtte uetablerte arrangører og bidra til bredde og mangfold i byens kulturtilbud.
Les mer her : Festival-og arrangementkontoret

Hvordan jobber FARK?

  • Rådgivning - FARK gir deg konkrete råd og veiledning for ditt arrangement. Vi er lett tilgjengelige og tar gjerne et møte!
  • Samarbeid - FARK kan være medarrangør på spesielle prosjekter. Vi kan ta delansvar og bidra både i planlegging og ved gjennomføring.
  • Kurs og opplæring - FARK arrangerer kurs og workshops innen arrangementsfaget, med tanke på kompetansebygging og rekruttering til kulturlivet i Trondheim. FARK gir også opplæring til alle som skal bruke Torvscenen.
  • Kulturkobling - FARK har et solid nettverk innen kulturbransjen i Trondheim, og kan formidle kontakt med arrangører og artister, samt organisasjoner og offentlige instanser.
  • Økonomi - FARK viser deg hvor du kan søke om tilskudd, men kan også være en økonomisk samarbeidspartner.

Tilskudd
Det finnes ulike tilskudd du kan søke om for å få økomomisk hjelp til ditt arrangement. Det finnes ordninger via Trondheim kommune men det finnes også andre instanser. Under andre tilskuddsordninger finner du oversikt over flere du kan søke hos. Det er viktig at du leser retningslinjene før du søker. 
Tilskudd via Trondheim kommune: https://www.trondheim.kommune.no/tilskudd/

Andre tilskuddsordninger:  https://www.trondheim.kommune.no/tilskudd/andre/