valgboder Midtbyen

Valgboder 2021

Tildeling av plass for valgboder i Nordre gate


Valgboder i 2021. Nordre gate  
I Nordregate er det  mange butikker og kafeer. Vi ønsker at dere tar hensyn til de, og passer på at dere ikke sperrer  for besøkende til byens næringsdrivende. 

Oppstartsdato og periode 
12 august - 9 september. Perioden er i år utvidet til 4 uker.
Uke 33,  kan kun benytte partytelt, roll-ups, bannere  o.l. Valgbod er fra uke 34 

Strøm og bodplass 2019
 Det er viktig at du tar hensyn til naboen og omgivelsene når du setter opp din valgbod. 
Det blir satt opp eksterne strømskap, og strømuttak fordeles på de partier som har gitt tilbakemelding at de har behov for strøm. Faktura sendes i etterkant.
Oppsett av boder: vi anbefaler at dere setter opp boden søndag 18 august . Alternativ er at det gjøres innen klokken 09.00 mandag 19 august eller lørdag 17 august etter kl 20.00. Dette med hensyn til varelevering, åpningstider og besøkende til byen. Det er 15 valgplasser på ca 3 x 3,5 meter. Litt avhengig av plassering.

Spørsmål

For spørsmål, kontakt Sissel Piene på telefon: 988 59 928 eller e-post: sissel@midtbyen.no

Tildelt plass 2019 
Plass 1:Senterpartiet 
Plass 2: Miljøpartiet De Grønne
Plass 3: Liberalistene
Plass 4: Sosialistisk Venstreparti
Plass 5: Norges Kommunistiske Parti
Plass 6: Høyre
Plass 7: Partiet De Kristne
Plass 8: Arbeiderpartiet
Plass 9: Rødt
Plass 10: Venstre
Plass 11. Fremskrittspartiet
Plass 12. Pensjonistpartiet
Plass 13: Kristelig Folkeparti
Plass 14: Helsepartiet
Plass 15: Demokratene

Andre standplasser
I perioden før innspurten av valgkampen er det mulig å benytte ordinære standplasser i Nordre gate, Nedre Elvehavn etc.  En standplass er 3 x 3 meter, se retningslinjer her
Dere kan søke om standplass her.

Alle som har stand i Midtbyen må følge de retningslinjer som er bestemt, reglene er det bystyret, altså dere som har vært med på å lage. Det er derfor spesielt viktig at dere går frem som et godt eksempel. 

Se framdriftplan her Torvet i Trondheim

Lykke til med valgkampen!