valgboder Midtbyen

Valgboder 2021

Tildeling av plass for valgboder i Nordre gate


Valgboder i 2021. Nordre gate  
I Nordregate er det  mange butikker og kafeer. Vi ønsker at dere tar hensyn til de, og passer på at dere ikke sperrer  for besøkende til byens næringsdrivende. 

Oppstartsdato og periode 
16 august - 11 september. Perioden er i år utvidet til 4 uker.
 
 Det er viktig at du tar hensyn til naboen og omgivelsene når du setter opp din valgbod. 
Oppsett av boder: vi anbefaler at dere setter opp boden søndag 15 august . Alternativ er at det gjøres innen klokken 09.00 mandag 16 august eller lørdag 14 august etter kl 20.00. Dette med hensyn til varelevering, åpningstider og besøkende til byen. Det er 15 valgplasser på ca 3 x 3,5 meter. Litt avhengig av plassering. 
Bodens utforming og bruk av materiale må meldes til Eierskapsenheten. Må sendes inn i god tid for brannteknisk vurdering.

Spørsmål

For spørsmål, kontakt Siw Skjetne ved Eierskapsenheten,  e-post: siw.skjetne@trondheim.kommune.no

Tildelt plass 2021 er ikke fastsatt. 

Andre standplasser
I perioden før innspurten av valgkampen er det mulig å benytte ordinære standplasser i Nordre gate, Nedre Elvehavn etc.  En standplass er 3 x 3 meter, se retningslinjer her
Dere kan søke om standplass her.

Alle som har stand i Midtbyen må følge de retningslinjer som er bestemt, reglene er det bystyret, altså dere som har vært med på å lage. Det er derfor spesielt viktig at dere går frem som et godt eksempel. 

Lykke til med valgkampen!