Valgboder 2019

Valgboder 2019

Tildeling av plass for valgboder i Nordre gate


Ny arena for Valgboder i 2019. Nordre gate 
På grunn av ombygging av Torvet og Kongensgate blir valgboder flyttet til Nordre gate i år.
Se framdriftplan her Torvet i Trondheim

Oppstartsdato
ikke avklart, men var satt til 3 uker før valget i 2017

Påmelding

Send mail til byrom@midtbyen.no. Merk emnefeltet med "Valgbod 2019".
For spørsmål, kontakt Sissel Piene på telefon: 988 59 928 eller e-post: sissel@midtbyen.no

Andre standplasser
I perioden før innspurten av valgkampen er det mulig å benytte ordinære standplasser i Nordre gate, Nedre Elvehavn etc.  En standplass er 3 x 3 meter, se retningslinjer her

Det kom en del tilbakemeldinger i 2015 på at politiske partier ikke overholdt retningslinjer for standplass. 
Alle som har stand i Midtbyen må følge de retningslinjer som er bestemt, reglene er det bystyret, altså dere som har vært med på å lage. Det er derfor spesielt viktig at dere går frem som et godt eksempel. 

Dere kan søke om standplass her.

Strøm og bodplass
Det finnes kun ett strømskap i Nordre gate. Det vil si at for 2019 så vil de fleste valgboder ikke ha tilgang til strøm.

Det er 14 valgplasser på 3 x 3,5 meter. Det er viktig at du tar hensyn til naboen og omgivelsene når du setter opp din valgbod. 

Oppsett av boder bør skje før butikker åpner og innenfor retningslinjer for varelevering.

Lykke til med valgkampen!