Detaljkart Kongens gt Valgboder 2017

Valgboder 2017

Tildeling av plass for valgboder i Kongens gate


Oppstartsdato
Mandag 14. august.

Utdeling av valgbod er nå tatt. De partier som har søkt har nå fått tilsendt mail med plassering.

Plassering alle parti
 1. Arbeiderpartiet
 2. Fremskrittspartiet 
 3. Høyre
 4. Venstre
 5. Miljøpartiet De Grønne
 6. Demokratene
 7. Pensjonistpartiet
 8. Kystpartiet
 9. Rødt
 10. Kristlig Folkeparti
 11. Liberalistene
 12. Partiet De Kristne
 13. Sosialistisk Venstreparti
 14. Senterpartiet

Påmelding

Send mail til byrom@midtbyen.no. Merk emnefeltet med "Valgbod 2017".
For spørsmål, kontakt Sissel Piene på telefon: 988 59 928 eller e-post: sissel@midtbyen.no

Andre standplasser
I perioden før innspurten av valgkampen er det mulig å benytte ordinære standplasser i Nordre gate, Nedre Elvehavn etc.  En standplass er 3 x 3 meter, se retningslinjer her

Det kom en del tilbakemeldinger i 2015 på at politiske partier ikke overholdt retningslinjer for standplass. 
Alle som har stand i Midtbyen må følge de retningslinjer som er bestemt, reglene er det bystyret, altså dere som har vært med på å lage. Det er derfor spesielt viktig at dere går frem som et godt eksempel. 

Dere kan søke om standplass her.

Strøm og bodplass
Det finnes to strømskap i Kongens gate. Disse kan benyttes av alle. Bruk av strøm vil bli fordelt likt på alle partier. 
Strømnøkkel hentes etter avtale. 

Det er 14 valgplasser på 3 x 3,5 meter. Det er viktig at du tar hensyn til naboen og omgivelsene når du setter opp din valgbod. 

Ved behov for utskilting av parkeringsplass under opprigg og nedrigg, ta kontakt med Magli Jakobsen i Trondheim Bydrift. 

Lykke til med valgkampen!