Barn og familie

Sommer i Borggården

Fra 8. til 24. juli inviterer Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) til Sommer i Borggården.