Trondheim_midtbyen_Byrom_Borggården_Maren_Kjellstad_09.08.07_2

Borggården

Kart Borggården 1: 500

Borggården ligger i Erkebispegården ved Nidarosdomen. I Erkebispegården finner vi også utstillingen med Norges riksregalier og kroningsutstyr.
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) ønsker i perioden 27. august til 4. september 2015 at det avholdes to konserter i Borggården, Erkebispegården. Vi ber om at aktører som er interessert melder dette inntil NDR innen tirsdag 21. oktober. For mer informasjon se nidarosdomen.no.