Iladalen

Iladalen Park, Ila

Nedre Ila

Park sentralt rundt Ilabekken i Ilsvika

Volleyballbane, bro over bekken, gressflater og idrettsbane er noe av det som finnes i parken.
En gangsti går langs ilabekken og oppover Steinberget.