Trondheim_midtbyen_Byrom_Ilaparken_Maren_Kjellstad_09.08.07_1

Ilaparken

Kart Ilaparken_øst 1:500
Kart Ilaparken vest 1:500
Kart Ilaparken midtredel 1:500
Parken ble anlagt i 1891, og til byjubileet i 1897 var den tilvokst. Ble brukt ved tallrike høytidelige anledninger og demonstrasjoner. Utstillingspaviljong ble reist i 1908, og i 1918 ble det avduket en fontenegruppe i parken, laget av Wilhelm Rasmussen og forært av brukseier Jakob Digre.

Spesielle hensyn ved bruk av Ilaparken:

  • Miljøenheten - Miljørettet helsevern må kontaktes i tilfelle høy lyd/støy