Trondheim_midtbyen_Byrom_Jomfrugata_Jomfrugateallmenningen_Maren_Kjellstad_09.08.07_3

Jomfrugate allmenning

Allmenningen forbinder Jomfrugatas sørlige ende med kanalhavnen. Størrelse: ca 670 m2

Kart Jomfrugatellmenningen 1:250
Møbleringen består av benker/ sitteskulpturer formet av naturstein og ubehandlet furu. Plassen avgrenses av murer i hugget granitt. Lysarmaturer er integrert i veggen til trafo og husfasadene.

Uteområde ved kanalen, estetisk utformet av kunstner Erlend Leirdal.