Trondheim_midtbyen_Byrom_Kirkebakken_Maren_Kjellstad_09.08.07_1

Kirkebakken foran Vår Frue kirke

Kirkebakken

Kart Kirkebakken ved Vår Frue Kirke 1:500
Kart Kirkebakken ved Vår Frue Kirke 1:750

Kirkebakken foran inngangen til Vår Frue Kirke. Statue av Tordenskiold. Henger sammen med Tordenskioldsparken.

Spesielle hensyn ved bruk av kirkebakken foran Vår Frue kirke:

  • Miljøenheten - Miljørettet helsevern må kontaktes i tilfelle høy lyd/støy