Trondheim_midtbyen_Byrom_Kongensgate_Kongensgateallmenning_Maren_Kjellstad_09.08.05_1

Kongens gate allmenning

Kjøpmannsgata 25

Kart Kongens gate allmenning 1:250
Bred allmenning i forlengelsen av Kongensgt, fra Kjøpmannsgata til Nidelva, mellom bryggehusene Kjøpmannsgata 25 og 27.

Allmenningen er belagt med et nytt grusdekke og en tidevannstrapp av granitt som fører ned til vannet. Trappen fungerer som sitteplass og forbindelse mellom plassrommet og elva.

Det er plassert ut benker langs husfasadene men ellers er plassen umøblert, dette gjør at plassen har stor fleksibilitet i forhold til bruk.