Trondheim_midtbyen_Byrom_Krana_Maren_Kjellstad_09.08.07_2

Krana

Kart Krana Bakklandet 1:250
Allmenning fra Nedre Bakklandet (mellom eiendommene nr 10 og 18) til Nidelva. Krana, gammelt navn etter mastekranen som fantes på skipsverftet her, var på 1700-tallet regnet som en av byens severdigheter.