Trondheim_midtbyen_Byrom_Krigsseilerplassen_Maren_Kjellstad_09.08.07_1

Krigsseilerplassen

I Midtbyen, avgrenset av Kjøpmannsgata, Trondhjems Sjøfartsmuseum, Tavern-tomten og den gamle Tollboden. Oppkalt 1982 etter krigsseilerne og Trondheim Krigsseilerforening, som har sine lokaler i den gamle Tollboden, og etter Minebøssen fra den første verdenskrig, som er plassert foran Sjøfartsmuseet.

Spesielle hensyn ved bruk av Krigsseilerplassen:

  • Evt scene plasseres med rygg mot Royal Garden Hotel og front mot kanalen (ikke på monumentet)
  • Det må være uhindret adkomst til Sjøfartsmuseet
  • Ferdsel må holdes unna følsomme vegetasjonsfelt (gressarealer og beplantning)
  • Et flott byrom ut mot Nidelven
  • Tilgang til strøm