Trondheim_midtbyen_Byrom_Marinen_Maren_Kjellstad_09.08.07_2

Marinen

Kongsgårdgate 1

Marinen er en sørvendt park like ved Nidelva og Nidarosdomen. Et av Trondheims mest populære grøntområder med lekepark for de minste.

Kart Marinen 1:1000

Spesielle hensyn ved bruk av Marinen
Marinen ligger innenfor grensene til kulturminnet "middelalderbyen Trondheim", og er dermed automatisk fredet i medhold av lov om kulturminner. Alle tiltak som kan skade eller påvirke kulturminnet er søknadspliktig, og må dermed avklares med Riksantikvaren. Jf.

 vedtak i formannskapet av april 2008. For øvrig gir Miljøhåndbok for festivaler og utearrangement gode råd ved søknad og gjennomføring av arrangement.

Størrelse
Området er totalt på ca 18 dekar (inklusive lekeareal).

Installasjoner
Hele arealet er gressplen. Det finnes ingen strømuttak, toalett eller søppelcontainere innenfor eller i umiddelbar nærhet til arealet.