Trondheim_midtbyen_Byrom_Nedre_elvehavn_kranene_solsiden_Maren_Kjellstad_09.08.07_5

Nedre Elvehavn - TMV-odden

Nedre Elvehavn

Kart Nedre Elvehavn TMV odden 1:500

Nedre Elvehavn er byens nye bydel. På det 160 mål store område som Nedre Elvehavn utgjør er det 2500 fastboende mennesker, 3000 arbeidsplasser og daglig er det 12000–15000 besøkende.

Områder foran hovedinngangen til DNB på Nedre Elvehavn. Det er viktig å merke seg her at gang og sykkelsti også går gjennom dette området. Arrangement må tilpasses dette.

For tekniske spørsmål og leie av strøm eller annet, vennligst kontakt Kjeldsberg Eiendomsforvaltning på telefon 73 60 02 00.