Trondheim_midtbyen_Byrom_Peter_eggens_plass_Maren_Kjellstad_09.08.05_1

Peter Egges plass

Kart Peter_eggesplass 1:250
Kart Peter_eggesplass 1:500

Avgrenses av Schjoldagerveita og Folkebiblioteket i sør, bakgårdene i Søndre gate mot vest, husrekken mot Dronningensgt i nord og Norges bank i øst. Oppkalt etter forfatteren Peter Andreas Egge(1869-1959). Plassen er utsmykket med skulpturer av billedhuggeren Bård Breivik, og beplantet med bøketrær. Området er skjermet for biltrafikk.