Trondheim Midtbyen Torvscenen

Torvet med Torvscene

Kart Torvet hele 1:750
Kart Torvet SV med Torvscene 1:500
Kart Torvet SØ 1:250
Kart Torvet NØ 1:250
Kart Torvet solur 1:250
Kart Torvet NØ og SØ 1:500
Kart Torvet SV og SØ 1:500
Kart Torvet og kongens gate øst 1:750
Kart Torvet SØ arkeologisk utgraving 18. mai 2016 - 30.10 2016

Møterom/festarena/underholdning/folkemøter. Torvet er byens naturlige samlingspunkt. Torghandel har foregått i Trondheim fra byens grunnleggelse, og er basis for aktiviteten på dagtid. På kveldstid er det ofte underholdning og konserter. I juni har Martnan sitt sentrum på Torvet.

Trondheim kommune jobber med en nødvendig opprusting av Torvet. På torvetitrondheim.no beskrives skisseprosjektet og de ønsker dine innspill slik at planen kan bli enda bedre! Alt blir lest, vurdert og tatt vare på.

Spesielle hensyn ved bruk av Torvet:

  • Torvhandlere har tilhold på SØ og SV kvadrant. Det er et ønske at disse kan stå på sine faste plasser ved bruk av Torvet til arrangement. Dersom dette ikke er mulig, skal flytting av torvhandlere avtales.

Torvet Nordøstre(NØ) kvadrant

Ved Svaneapoteket. Uteservering i sommerhalvåret. Dersom det ønskes servering av alkoholholdige drikker kan dette kun skje i samarbeid med de eksisterende uteserveringssteder på Torvet. Egen avtale med serveringsstedet må inngås. Nødvendig vaktordning må etableres.

Torvet Nordvestre(NV) kvadrant
Ved serveringsstedet Lille og Det Norske Ojleselskap. Uteservering i sommerhalvåret. Dersom det ønskes servering av alkoholholdige drikker kan dette kun skje i samarbeid med de eksisterende uteserveringssteder på Torvet. Egen avtale med serveringsstedet må inngås. Nødvendig vaktordning må etableres.

Torvet Sørvestre(SV) kvadrant
Denne kvadranten ligger ved kjøpesenteret Trondheim Torg. Torvscenen er også plassert her. I sommerhalvåret er det torvhandel her med frukt og grønt. 

Torvet Sørøstre(SØ)kvadrant
Ved Hornemannsgården, hvor torghandelen har fast plassering hele året. 

Torvscenen
Scenen er et smykke på Torvet, den glitrer vakkert i seg selv, og enda mer når den er i bruk til arrangement. 

Målet er at den skal brukes så mye som mulig både til hverdag og til fest, for amatører og profesjonelle, små og store arrangement. Den står der nå - klar til å tas i bruk. Det er delt inn i to ulike nivåer for bruk, og dere vil få opplæring i bruk av utstyr. 

Nivå 1: Taleforsterking. Nivå 1 brukes til arrangement med opp til 4 talemikrofoner samt musikk fra PC og mobiltelefon eller lignende. Styringen er meget enkel, med glidebrytere for volum samt en glidebryter for frontlys.

Nivå 2: Nivå 2 er en utvidelse av nivå 1 der man har mer avanserte valgmuligheter og muligheter til å bruke scenens monitorer. Nivå 2 må benyttes dersom det skal brukes DJ, kor, eller elektroniske musikkinstrumenter. I nivå 2 er det også mulig å koble til eksternt utstyr og gjøre større konsertproduksjoner.