42208426_2166139093660332_3320858937921634304_n

Advokatfirmaet Campbell & co

Nordre gate 21

Advokat Camilla Kyllo og Advokat Aashild Nyeng Wisth har bred kompetanse innenfor en rekke juridiske fagområder; barnevernrett, familierett, strafferett og helse/sosialrett. Begge advokater har omfattende prosedyreerfaring, både fra fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, og domstolsapparatet for øvrig.

468 59 000
Mandag - Fredag08 - 16
Lørdagstengt
Søndagstengt