14138153_1058749937527196_2159550511370388832_o

Norsk Døvemuseum

Bispegata 9B

Norsk Døvemuseum er et nasjonalt museum for hørselshemmedes kultur og historie. Museet ligger i det tradisjonsrike Rødbygget i Bispegata 9b i Trondheim

Norsk Døvemuseum jobber etter "Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne" (Barne og likestillingsdepartementet) for å fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne. Museet jobber med tilrettelegging og tilgjengeliggjøring med fokus på likeverd, like muligheter, tilgjengelighet og tilrettelegging for alle i vårt samfunn.

Merker/utvalg:
Museum, døve, hørselshemmede, rødbygget, likeverd

Mandag - Tirsdagstengt
Onsdag - Torsdag11 - 15
Fredagstengt
Lørdag12 - 18
Søndagstengt