22406141_1673052559411766_9093295258357778515_n

Hjorten Scene

Kjøprmanns gate 73

Hjorten scene kun åpent når det er konserter der. Det legges ut på Trd.events og på deres facebookside https://www.facebook.com/HjortenScene/

Merker/utvalg:
drinker, bar, konserter

Mandag - Lørdagstengt
Søndagstengt