Gå til innholdet

Endelig skjer det - Torvet blir nytt!

I uke 43 går startskuddet for den storslåtte ombyggingen av vårt største og viktigste byrom – Torvet. Sommeren 2020 skal Torvet stå klart i ny drakt, og blir et åpent og trivelig møtested for alle besøkende.

Innhold i artikkel produsert av www.torgetitrondheim.no, Foto: Agraff AS/Visualis

Framdrift

Byggingen går nå i gang, og prosessen er møysommelig delt opp i flere trinn. Slik kan man bygge uten at det belaster infrastruktur og naboer i større grad enn nødvendig. Byggingen er delt opp i 2 trinn, og strukturen er slik:

Byggetrinn 1:

· Når: oktober 2017 – våren 2018

· Hvor: Kongens gate fra Prinsens gate og fram til Torvet, samt Bersvendveita.

· Hva: Nye gate- og fortauslinjer skal anlegges samt nytt vann – og avløpssystem og annen infrastruktur. I tillegg skal det bygges nytt underjordisk rom for høyspent-trafo. Til slutt skal det legges ny anleggsasfalt over hele området. Steinlegging kommer i byggetrinn 2.

Byggetrinn 2:

· Når: Våren 2018 – sommer 2020

· Hvor: Torvet og Kongens gate fram til Nordre gate

· Hva: Omfattende omlegging og fornyelse av teknisk infrastruktur under bakken, steinlegging, møblering og planting.

Torvet Agraff AS:Visualis 2
Foto: Agraff AS/Visualis

Dekorasjon

Basert på innspill fra publikum blir det nye torvet dekorert med trær, busker og blomster som vil gjøre enkelte soner lunere. Beplantning skaper også stemning, magi og fargespill etter hvert som årstidene endrer seg.

Vann, lek og kunst

Det nye Torvet skal være tilrettelagt som møtested for folk i alle aldre. For å gi barn spenning og inspirasjon til lek og aktivitet bygges permanente elementer som møbler, vannspeil og ny sokkel på Olavsstatuen som utformes som et ”vannur” med små bekker som renner ut på klokkeslettene tre, seks, ni og tolv.

vannur
Foto: Agraff AS/Visualis

Universell utforming

Det er viktig at alle skal kunne bruke Torvet uavhengig av funksjonsevne, så i planleggingsprosessen har det vært stort fokus på frakommelighet, orienterbarhet og miljø. Det nye Torvet blir da strukturert slik:

· Blir flatt og uten trinn og kanter.

· Får mange og varierte sitteplasser i egen sone som kan brukes av alle. Rullestoler og barnevogner kan komme inntil bord og benker og gir alle mulighet til å delta i det sosiale livet.

· Får gangsoner som alltid holdes åpne og fri for snø og is om vinteren. Gangsonen skaper i tillegg naturlige ledelinjer som gjør det lettere for orienteringshemmede å finne fram.

· Blir godt belyst slik at gangsonen vil tre tydelig fram i mørket.

· Planlegges med teleslynge knyttet til mikrofoner og scene- og høytaleranlegg som vil gjøre det mulig for personer med høreapparat å oppleve konserter, taler og andre arrangement på Torvet.

· Får trær og blomster som ikke er allergifremkallende for å gi best mulig forhold for astmatikere og allergikere.

Torvet-5
Foto: Agraff AS/Visualis

For kontinuerlige oppdateringer på prossessen, gå inn på www.torvetitrondheim.no

Vi gleder oss!