Olav Tryggvason-statuen 100 år

Vi feirer jubileumet på Torvet
Lørdag 18. september fra kl. 12.00-15.00

18. september feirer vi 100-års jubileum til Olav Tryggvason-statuen! For å feire fyller vi Torvet med underholdning fra Studentersamfundet, debatt, samtaler og fotoutstilling av Torvet gjennom tidene.

Snaustrinda spelemannslag åpner det hele. Våre kjære studentkor fra Studentersamfundet, Pirum, Candiss og Knauskoret  synger kjente og kjære sanger, og Stuntgruppa fra UKA gjenskape øyeblikket fra 1921 slik de tror det var.

Det blir samtaler og debatt ledet av skribent Kari Kristensen og kanskje lærer du litt eller får bekreftet det du allerede viste. 

En historisk fotoutstilling laget av NTNU Universitetsbibliotek i samarbeid med Midtbyen Management AS og NIKU vil være tilgjengelig fra 17. september.   

Program

12.00 Ordfører Rita Ottervik  ønsker velkommen. 

12.05 Snaustrinda Spelemannslag

12.15 Hvem var Olav Tryggvason?

Are Sende Osen, programleder og komiker fra NRK forteller kjent-  og mindre kjente fakta

12.45 Koret Candiss synger kjente og kjære sanger fra Samfundet. 

13.00. Hvordan forholder vi oss til de problematiske kunstpersonene?  

Samtale med Solveig Bøe, professor i filosofi ved NTNU, Anne Gundersen, journalist i Nea Radio, og Morten Spjøtvold, konservator ved Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. Samtalen ledes av Kari Kristensen

13.35 Koret Pirum synger kjente og kjære sanger fra Samfundet. 

13.50 Torvet gjennom tidene

Samtale med Trygve Lundemo, kommentator i Adresseavisen, Ian Reed, forsker og arkeolog og Aksel Tjora, professor i sosiologi ved NTNU. Samtalen ledes av Kari Kristensen.

14.20 Knauskoret synger kjente og kjære sanger fra Samfundet. 

14.30 Stuntgruppa fra UKA gjenskaper 1921

14.45 Pirum, Candiss og Knauskoret. Studentsanger fra 1921 – 2021

Pirum synger kjente og kjære studentsanger Foto: Per Henning/NTNU

Tema for samtaler 

Hvordan forholder vi oss til de problematiske kunstpersonene?  

I fjor raste statuedebatten over hele verden. Monumenter over brutale imperialister og slaveeiere ble veltet, og også i Norge har debatten gått høyt om statuer av personer som i tillegg til heltedåd også hadde mindre aktverdige sider. Høyt skattede kunstnerskap ble problematisert fordi kunstneren bak hadde meninger som vi i dag ikke anerkjenner. Olav Tryggvason-statuen har unndratt seg debattens oppmerksomhet. Dette til tross for at middelalderkongen var langt fra lytefri, og billedhuggeren Wilhelm Rasmussen var NS-medlem fra 1933. Selv påsto Rasmussen at han ikke var interessert i politikk, men at han så medlemskapet i NS som viktig for å kunne påvirke kunsten. Hvordan skal vi forholde oss til kunstuttrykk som ikke lever opp til samtidas verdisyn? Er det forskjell på Kanye Wests siste album, Agnar Mykles kvinnesyn og brutale slavedrivere i USA? Må en kunstner ha plettfri vandel for å bli akseptert?

Samtale med Solveig Bøe, professor i filosofi ved NTNU, Anne Gundersen, journalist i Nea Radio, og Morten Spjøtvold, konservator ved Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. Samtalen ledes av Kari Kristensen. 

Hvem var Olav Tryggvason?

En helt? En skurk? Nesten som en eventyrfigur? Var han grunnleggeren av byen? Hvorfor var han så uheldig med damene? Hundeelsker, javel, men hva slags hund hadde han egentlig? Og hvem sitt hode er det opp på støtta? Og hvorfor er det der?  

Are Sende Osen, programleder og komiker fra NRK. Kjent for de fleste, kanskje spesielt med suksesspodcasten Kongerekka som nå kommer med nye episoder og i bokform! Are forteller kjente- og mindre kjente fakta om Olav Tryggvason på underholdende og humoristisk vis. Men alt han sier er sant, han lyver ikke!

Torvet gjennom tidene

Var Trondheim klar for et torg i barokkstil slik som Cicignon tegnet det? Hva fant de under utgravningene? Hva foregikk på Torvet i riktig gamle dager, og møtes vi på samme måte i dag som for noen tiår siden? Og hvor har det blitt av alle torghandlerne? 

Samtale med Trygve Lundemo, kommentator i Adresseavisen, Ian Reed, forsker og arkeolog og Aksel Tjora, professor i sosiologi ved NTNU. Samtalen ledes av Kari Kristensen. 

Stuntgruppa fra UKA skal gjenskape øyeblikket fra 1921 Foto: Stuntgruppa

Arrangementet er et samarbeid mellom Litteraturhuset, UKA, NTNU Universitetsbibliotek, Trondheim kommune og Midtbyen Management AS