Olavsfest – møter mellom mennesker

Festivaler handler om det menneskelige møtet. I sommer skal Olavsfest igjen kunne oppleves fysisk, når festivalen tar i bruk store deler av Trondheim på en ny og spennende måte.

OLAVSFEST.NO
Olavsfest 2020 hadde suksess med streaming og sendinger på tv og radio – og nådde over én million mennesker til sammen. Men festivaler dreier seg om det menneskelige møtet, og Olavsfest vil i sommer finne rom for levende møter mellom folk – i en trygg, men omfattende festival.

Selve hjertet i festivalen er Vestfrontmøtet. Hver dag kl. 13 mellom 29. juli og 3. august samles mennesker på Vestfrontplassen ved Nidarosdomen for å reflektere over spørsmål som angår alle mennesker. Stadig flere sier at det Arendalsuka er blitt for politikken, er Vestfrontmøtet blitt for refleksjonen rundt viktige verdispørsmål i vår tid.

Rettferdighet fra seks sider

Tema for Olavsfest 2021 er RETTFERDIGHET, og dette belyses gjennom seks ulike problemstillinger. Vår oppfatning av ordet rettferdighet legger grunnlaget for våre verdier, vårt verdensbilde og for vårt politiske syn. Alt handler til syvende og sist om hva vi anser som mest rettferdig.

På Vestfrontmøtet «Hva er rettferdighet?» fredag 30. juli møtes statsminister Erna Solberg og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre for samtale om begrepet. Betyr ordet det samme for dem, og hvordan oppnår vi et mest mulig rettferdig Norge?

Miljø, populisme og gapestokk  

Lørdag 31. juli kan du for eksempel høre blant andre Thomas Seltzer, Åsa Linderborg og Mimir Kristjansson diskutere den nye populismebølgen i verdenspolitikken. Moddi, Carsten Jensen og Sara Parkman samtaler om miljø og bærekraft i møtet «Er verden på vippepunktet?» søndag 1. august, mens Trine Skei Grande og Vigdis Hjorth er blant deltakerne som diskuterer konformitet og fordømmelse i sosiale medier i møtet «Den nye gapestokken» mandag 2. august.

Den kvinnelige imamen Sayran Ates og oslo- biskop Kari Veiteberg er to av flere som prøver å svare på spørsmålet «Er Gud rettferdig?» torsdag 29. juli, og vi leter etter håpet med blant andre Karin Glatz Brubak og Erik Hillestad i det avsluttende møte «Er en annen verden mulig?» tirsdag 3. august. NRK P2 sender alle møtene direkte og i opptak. Under festivalen i 2020 fulgte 250 000 lyttere overføringene fra Vestfrontmøtene.

Påfyll hele dagen

I tillegg til Vestfrontmøtet byr sommerens Olavsfest på en rekke andre interessante samtaleprogram i løpet av uka:
Hver dag kl. 12 arrangerer Adresseavisen «Adressa-samtalen» fra Litteraturhusets bokhandel på Olavsmarkedet der tema varierer fra politikk til kunst og kultur. Avisa Vårt Land bidrar med «Min tro» fra Vår Frue kirke kl. 15, daglige møter med spennende mennesker om hva de tror på, hvorfor og hvordan.

«På rettferdighetens side» er daglige samtaler i Hospitalskirka kl. 16, i regi av Diakonhjemmet. Her belyses rettferdighetsbegrepet fra en rekke vinkler, blant annet fra barnets, minoritetens, arbeiderens og den seksuelt krenkedes side. Tradisjonen tro bidrar Den norske kirke med samtaleserien «Rom for refleksjon», i år fra Ilen kirke hver dag kl. 17, samt et seminarprogram flere dager i Trondheim Folkebibliotek kl. 11.

Tar byen i bruk

For å markere at folk så smått kan møtes ansikt til ansikt igjen, ønsker Olavsfest å spre festivalen ut over store deler av Midtbyen. I tillegg til tyngdepunktet rundt Nidarosdomen, vil det være festivalaktivitet i et belte fra Ilen kirke i vest til Peter Egges plass og Klemenskirken i øst. Blant stedene som i sommer tilbyr program i samarbeid med OIavsfest, finner du Justismuseet, Vitenskapsmuseet, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, Døvemuseet, Sjøfartsmuseet, Vitensenteret og en rekke andre arenaer.

Vi møtes på festival!