Salg og møblering utenfor egen butikk

Det er gratis å benytte gateområdet utenfor egen butikk – både langs veggen og i møbleringsonen.

Stas Hår & Bryn utmerker seg med sine mange blomster og dekor ved inngangspartiet sitt.

Hver gate har også fått sitt eget kart for hvor man kan plassere salgsstativene. Salgsstativer/vareutstilling plasseres i møbleringssone eller veggliv. Små sittegrupper kan for eksempel skape en hyggelig stemning i gata. 

Salgsstativ og skilting utenfor butikken gjør Trondheim til en mer levende by!

Når det er Toilldager og Martnan er det også tillatt med salgsplass. Det vil si at du kan ha egen kasse tilknyttet din utendørs salgsplass. Restene av året gjelder det at kunden må betale varen innendørs. 

Miss Organics innbydende inngangsparti stikker seg positivt ut.

Regler og retningslinjer

Det er nødvendig med regler for å sikre at det er lett å komme fram i byens gater og fortau, både for rullestol, barnevogner og gående.

Det er kun tillatt å stille ut varer som selges i butikken. Av hensyn til allmenn ferdsel må ikke salgsstativene stikke ut i ferdselssone. Det er samme regler som gjelder for plassering av salgsstativ og reklameskilt/ banner. Det er ikke tillatt å sette ut løse reklameskilt som kan være til hinder for syns- og forflytningshemmede.

Tompaller etter varelevering

Tompaller må fjernes så rask som mulig grunnet brannsikring og renhet i bybildet. De som har paller stående for lenge på gategrunn kan blir bøtelagt av Trondheim parkering.

Gatekart over møbleringssoner: