H2

Salg og møblering utenfor egen butikk

Det er gratis å benytte gateområdet utenfor egen butikk.
 Nytt av året er at kunden også kan betale utendørs. 

Fra 2020 kan du ha salgsplass utenfor egen butikk hver dag. Denne muligheten var tidligere kun tilgjengelig under Toilldag og Martnan. Nytt av året er at kunden også kan betale varene utendørs.

Bruk av området både langs veggen og i møbleringsonen er GRATIS og skaper mer liv i byen!

Hver gate har også fått sitt eget kart for hvor man kan plassere salgsstativene.
Salgsstativer/vareutstilling plasseres i møbleringssone eller veggliv. H2 Nordregate har små sittegrupper foran sin salong. Dette er med på å skape en hyggelig stemning i gata. 

Salgsstativ og skilting utenfor butikken bidrar til å gjøre
Trondheim til en mer levende by.


Skjermbilde 2020-06-08 14.59.25

For å kunne benytte plassen utenfor egen butikk er det også viktig at du legger inn en melding om hvor mange kvadrat du ønsker å benytte.
Er du usikker på når du skal benytte plassen, anbefaler vi at du legger inn for 6 eller 12 måneder.

Regler og retningslinjer
Det er nødvendig med regler for å sikre at det er lett å komme fram i byens gater og fortau, både for rullestol, barnevogner og gående.

Det er kun tillatt å stille ut varer som selges i butikken.
Av hensyn til allmenn ferdsel må ikke salgsstativene stikke ut i ferdselssone.
Det er samme regler som gjelder for plassering av salgsstativ og reklameskilt/ banner. Det er ikke tillatt å sette ut løse reklameskilt som kan være til hinder for syns- og forflytningshemmede.


Tompaller etter varelevering
Tompaller må fjernes så rask som mulig grunnet brannsikring og renhet i bybildet. De som har paller stående for lenge på gategrunn kan blir bøtelagt av Trondheim parkering.