H2

Salg og møblering utenfor egen butikk

Det er gratis å benytte gateområdet utenfor egen butikk
Gatekart over møbleringssoner

Bruk av området både langs veggen og i møbleringsonen er GRATIS og skaper mer liv i byen!
Når det er Toilldager og Martnan/ Sommer i byen er det også tillatt med salgsplass. Det vil si at du kan ha egen kasse tilknyttet din utendørs salgsplass. Restene av året gjelder det at kunden må betale varen innendørs. 

Hver gate har også fått sitt eget kart for hvor man kan plassere salgsstativene.
Salgsstativer/vareutstilling plasseres i møbleringssone eller veggliv.  H2 Nordregate har små sittegrupper foran sin salong. Dette er med på å skape en hyggelig stemning i gata. 


Salgsstativ og skilting utenfor butikken bidrar til å gjøre Trondheim til en mer levende by.

Skjermbilde 2020-06-08 14.59.25

 
Regler og retningslinjer
Det er nødvendig med regler for å sikre at det er lett å komme fram i byens gater og fortau, både for rullestol, barnevogner og gående.

Det er kun tillatt å stille ut varer som selges i butikken.
Av hensyn til allmenn ferdsel må ikke salgsstativene stikke ut i ferdselssone.
Det er samme regler som gjelder for plassering av salgsstativ og reklameskilt/ banner. Det er ikke tillatt å sette ut løse reklameskilt som kan være til hinder for syns- og forflytningshemmede.


Tompaller etter varelevering
Tompaller må fjernes så rask som mulig grunnet brannsikring og renhet i bybildet. De som har paller stående for lenge på gategrunn kan blir bøtelagt av Trondheim parkering.
mobleringssoneutenforegetutsalgssted-4mobleringssoneutenforegetutsalgssted-4 mobleringssoneutenforegetutsalgssted-4