H2

Salgsstativ, salg og møblering utenfor egen butikk

Det er gratis å benytte
gategrunn utenfor eget utsalgsted.
Hver gate har også fått sitt eget kart for hvor man kan plassere salgsstativene.
Salgsstativer/vareutstilling plasseres i møbleringssone eller veggliv. H2 Nordregate har små sittegrupper foran sin salong. Dette er med på å skape en hyggelig stemning i gata. 

Vi har utarbeidet dette i samarbeid med Trondheim kommune. Det vil si at du kun trenger
å sende inn melding om valgt område og periode til oss. Du velger selv når du ønsker å sette ut dine stativer, eller kanskje pynte med blomsterkrukker utenfor.
Du kan laste ned kart for din gate fra linken under.
Møbleringssone utenfor eget utsalgssted

For å kunne benytte plassen utenfor egen butikk er det også viktig at du legger inn en melding om hvor mange kvadrat du ønsker å benytte.
Er du usikker på når du skal benytte plassen, anbefaler vi at du legger inn for 6 eller 12 måneder.

Regler og retningslinjer
Det er nødvendig med regler for å sikre at det er lett å komme fram i byens gater og fortau, både for rullestol, barnevogner og gående.

Det er kun tillatt å stille ut varer som selges i butikken.
Av hensyn til allmenn ferdsel må ikke salgsstativene stikke ut i ferdselssone.
Det er samme regler som gjelder for plassering av salgsstativ og reklameskilt/ banner. Det er ikke tillatt å sette ut løse reklameskilt som kan være til hinder for syns- og forflytningshemmede.

Salgsstativ og skilting utenfor butikken bidrar til å gjøre
Trondheim til en mer levende by.


Tompaller etter varelevering
Tompaller må fjernes så rask som mulig grunnet brannsikring og renhet i bybildet. De som har paller stående for lenge på gategrunn kan blir bøtelagt av Trondheim parkering.