Toilldag-regler

Toilldag trekker folk fra hele Trøndelag. Toilldagens mangeårige suksess skyldes i stor grad at man har fulgt et sett med regler som ivaretar aktivitetens egenart. 

1. REGISTRERT VAREMERKE

Toillpris og Toilldag er registrerte varemerker. Merkene eies av Midtbyen Management og beskyttes av varemerkeloven og markedsføringslovens bestemmelser om god skikk næringsdrivende imellom, særlig §§25 og 30. All bruk av varemerket må derfor følge reglementet.

2. BRUK RIKTIG BEGREP: TOILLPRIS

I Toilldagsavisa annonserer vi varer og tjenester til Toillpris eller Toillprisa. Bruk disse begrepene!

3. MINIMUM 60% RABATT

Toillpris betyr minimum 60 % rabatt på førpris. Dette skal synliggjøres i annonsen. Den enkelte annonsør er ansvarlig for at førprisene er korrekte, og at de ikke bryter med markedsføringsloven. 

4. VÆR TYDELIG OG KONKRET – SYNLIGGJØR RABATTEN

Ikke bruk ”-60 % på diverse varer”. Bruk av begrepene ”diverse varer”, ”en mengde varer” o.l. er intensigende og skal ikke brukes. Bruk av priser i kr. Benytt begrepene Førpris og Toillpris. Prisene skal synliggjøre en rabatt på minimum 60 %. 
Eksempler på riktig annonsering:
-70% på alle bukser fra Levis / -60 % på all solpleie / 8 stk. dunjakker fra Helly Hansen, førpris kr. 2500, Toillpris kr. 1000

5. ÅPNINGSTID

Åpningstid på Toilldag er kl. 09.00-18.00. Dette annonseres på Toilldagens forside, og våre kunder forventer at denne åpningstiden følges av alle som har annonse i avisa.

6. REKLAMEMATERIELL

Toilldagsplakatene som selges hos Midtbyen Management skal brukes dersom man deltar på Toilldagen (jfr. forpliktende samarbeidsavtale). 

7. BRUK AV SOSIALE MEDIER I TOILLDAGSANNONSERING

Det samme budskapet man har brukt i godkjent fellesannonsering, dvs. annonsering i Toilldagsavisa, kan man også benytte i sosiale medier og annen egen markedsføring.

8. VÆR KONKRET 

Ikke bruk ”før opptil” eller ”før fra”. Rabatten på 60 % blir da ikke synliggjort. Dersom man likevel bruker disse begrepene, skal den minste førprisen og Toillprisen avstemmes mot 60 %-regelen. Vær kreativ i billedbruken, det er lov å bruke humor denne dagen! Bruk gjerne Toilldagslogoen i annonsene. Dette bidrar til økt oppmersomhet. Midtbyen Management kjøper ekstra markedsføring i tillegg til Toilldagsavisa.

Dersom reglene for Toilldag ikke følges, forbeholder vi oss retten til å fjerne annonsen fra avisen. Annonsen må uansett betales av annonsør. 

ET TIPS TIL SLUTT

Det er ikke nødvendig å komplisere annonseringen i forbindelse med Toilldagen. Gjør det enkelt, oversiktlig og forutsigbart. Det er undøvendig å fylle annonsene med for mange tilbud som er vanskelig å kommunisere. Husk at det er summen av alle annonsørene i avisen som trekker folk til Midtbyen denne dagen. 

NB! Du kan ikke bruke begrepene Toillpris og Toilldag i sosiale medier og annen annonsering hvis du ikke er med i fellesannonseringen i Toilldagsavisa eller på adressa.no