Toilldag-regler

Toilldag trekker folk fra hele Trøndelag. Toilldagens mangeårige suksess skyldes i stor grad at man har fulgt et sett med regler som ivaretar aktivitetens egenart. 

1. REGISTRERT VAREMERKE

Toillpris og Toilldag er registrerte varemerker. Merkene eies av Midtbyen Management og beskyttes av varemerkeloven og markedsføringslovens bestemmelser om god skikk næringsdrivende imellom, særlig §§25 og 30. All bruk av varemerket må derfor følge reglementet.

2. BRUK RIKTIG BEGREP: TOILLPRIS

I fellesannonseringen i Toilldagsavisa og på adressa.no annonserer vi varer og tjenester til Toillpris eller Toillprisa. Bruk disse begrepene!

3. MINIMUM 60% RABATT

Toillpris betyr minimum 60 % rabatt på førpris. Dette skal synliggjøres i annonsen. Den enkelte annonsør er ansvarlig for at førprisene er korrekte, og at de ikke bryter med markedsføringsloven. 

4. VÆR TYDELIG OG KONKRET – SYNLIGGJØR RABATTEN

Ikke bruk ”-60 % på diverse varer”. Bruk av begrepene ”diverse varer”, ”en mengde varer” o.l. er intensigende og skal ikke brukes. Ved bruk av priser i kr, benytt begrepene Førpris og Toillpris. Prisene skal synliggjøre en rabatt på minimum 60 %. 

5. ÅPNINGSTID

Åpningstid på Toilldag er kl. 09.00-18.00. Dette annonseres bredt i dagene før arrangementet, og våre kunder forventer at denne åpningstiden følges av alle som delar på Toilldagen.

6. REKLAMEMATERIELL

Toilldagsplakatene og vimplene som selges av Midtbyen Management kan brukes av alle partnere, både de som deltar i fellesannonseringen OG de som ikke gjør det, men som likevel har tilbud i butikk de ønsker å synliggjøre.

Man kan altså både kjøpe kampanjemateriell og ha Toilldagstilbud i butikken/cafeen/restauranten selv om man ikke deltar i fellesannonseringen.

7. BRUK AV SOSIALE MEDIER I TOILLDAGSANNONSERING

Det samme budskapet man har brukt i godkjent fellesannonsering, dvs. annonsering i Toilldagsavisa og på adressa.no, kan man også benytte i sosiale medier og annen egen markedsføring.

Om man ønsker å benytte seg av begrepene ”Toilldag” og ”Toillpris” for markedsføring i sosiale medier etc. uten å delta i fellesannonseringen, kan man kjøpe denne rettigheten. Pris: kr. 8 400,-. 

8. VÆR KONKRET 

Ikke bruk ”før opptil” eller ”før fra”. Rabatten på 60 % blir da ikke synliggjort. Dersom man likevel bruker disse begrepene, skal den minste førprisen og Toillprisen avstemmes mot 60 %-regelen. Vær kreativ i billedbruken, det er lov å bruke humor denne dagen! Bruk gjerne Toilldagslogoen i annonsene. Dette bidrar til økt oppmerksomhet.

Dersom reglene for Toilldag ikke følges, forbeholder vi oss retten til å fjerne annonsen fra avisen. Annonsen må uansett betales av annonsør. 

ET TIPS TIL SLUTT

Det er ikke nødvendig å komplisere annonseringen i forbindelse med Toilldagen. Gjør det enkelt, oversiktlig og forutsigbart. Det er undøvendig å fylle annonsene med for mange tilbud som er vanskelig å kommunisere. Husk at det er summen av alle annonsørene i avisen som trekker folk til Midtbyen denne dagen. 

Midtbyen Management kjøper ekstra markedsføring i tillegg til fellesannonseringen for å spre budskapet om Toilldag i hele Trondheim og regionen rundt.

NB! Du kan ikke bruke begrepene Toillpris og Toilldag i sosiale medier og annen annonsering hvis du ikke er med i fellesannonseringen i Toilldagsavisa eller på adressa.no