Trondheim Gårdeierforening

Om foreningen

Foreningen ble stiftet i juni 2010. Foreningens formål er å fremme gårdeierens interesser i Trondheim sentrum, primært ved kontakt med relevante offentlige og private instanser.

Forskrift om bekjempelse av forsøpling.

Trondheim Parkering har på sine sider fremlagt forskrifter om vedtekter vedrørende forsøpling, strøing og brøyting av offentlige steder. I følge vedtekten er det huseiers plikt å sørge for rydding og strøing. Les mer (kapittel 4 og 5)

Kgrav – koordinering av gravearbeider

Trondheim Kommune har innført systemet «Kgrav», som gir en oversikt over innviglede gravesøknader. Løsningen sørger for at relevante aktører (netteiere, veiholdere, bane osv.) blir varslet og hver enkelt aktør kan ta stilling til en eventuell koordinering av graveaktiviteten i gjeldende område. Dette bidrar til redusert graving i offentlig grunn og fører til at generelt veivedlikehold kan reduseres. Systemet finner du her: http://www.trondheim.gravearbeider.no/

Bli medlem

Vi ønsker at du som gårdeier i Trondheim bidrar til å løfte Trondheim sentrum. Dette gjør du ved å bli medlem i Trondheim Gårdeierforening som har som formål å fremme gårdeierens interesser og øke attraktiviteten. Målet er å etablere faste, varige samarbeid og praktiske løsninger for en del av de utfordringene som finnes i byen og danne et felles kompetansenettverk for gårdeierne. Gårdeierforeningen ønsker å finne lønnsomme og hensiktsmessige løsninger på praktiske oppgaver som:

I tillegg vil Gårdeierforeningen ta del i politiske prosesser som omhandler byutviklingsspørsmål og andre områder med relevans for gårdeierne. Foreningen skal være et bindeledd mellom gårdeierne og det offentlige, og søke å gjøre det enkelt og attraktivt å være gårdeier i Trondheim.

Gjennom sitt eierskap i Midtbyen Management AS vil Gårdeierforeningen jobbe for økt aktivitet i Trondheim sentrum.

Samarbeidsavtale og medlemskontingent

Årlig pris for foreningens obligatoriske tjenester gjennom samarbeidsavtalen er fastsatt etter tabell under. Summen faktureres av Midtbyen Management

I tillegg kommer en medlemskontigent på 1.715 NOK (pr. januar 2023). Kontingenten indeksreguleres årlig og faktureres av Trondheim Gårdeierforening.

KategoriAreal (kvm)Pris (NOK)
10–1.0005.339
21.000-2.50010.677
32.500-4.00016.016
44.000-7.50032.032
57.500-12.50053.387
612.500-18.00080.081
718.000-25.000106.774
825.000–50.000160.161
950.000–75.000240.242
1075.000–100.000320.323
11100.000–125.000480.484
12125.000–150.000640.645
13150.000–175.000800.807
14175.000–200.000960.968
15200.000 +1.121.129

Alle beløp er eks. mva. og er gjeldende for 2023. Beløpene indeksreguleres årlig og faktureres av Midtbyen Management.

For medlemskap ta kontakt med Gretha Bekken gretha@midtbyen.no

Medlemmer av Trondheim Gårdeierforening

Om Trondheim Gårdeierforening

Trondheim Gårdeierforenings formål er å fremme gårdeierens interesser i Trondheim sentrum, primært ved kontakt med relevante offentlige og private instanser. Foreningen skal være en aktiv pådriver for å øke den positive aktiviteten i Trondheim sentrum samt søke å gjøre sentrum til et attraktivt, tilgjengelig, trygt, rent og vel vedlikeholdt område for næring, handel, kultur og fritid. Foreningen skal også kunne engasjere seg for å få gjennomført forskjønnende og byfornyende tiltak. Foreningen skal være en aktiv medeier og pådriver i sentrumsutviklingsselskap med samme formål som foreningens, og eier 1/4 av aksjene i Midtbyen Management AS. 
Gårdeierforeningen tilbyr sine medlemmer muligheten til å være en del av et felles kompetansenettverk sammen med andre gårdeiere.

Trondheim sentrum er ved stiftelsen av foreningen definert som Midtbyen, Bakklandet, Brattøra og eiendommene vest for Innherredsveien mellom Bakke bru og Nidelv bru (Solsiden). Denne definisjonen kan senere endres av foreningens årsmøte.

Gårdeierforeningens styre:
Ivar Koteng, leder, Koteng Holding AS
Svein Erik Nordbotten, nestleder, E. C. Dahls Eiendom
Ole Petter Bjørseth, Kjeldsberg AS
Stine Hostad, Entra ASA
Jomar Asbøll, Trondheim Torg AS (c/o DNB Bank ASA)
Stig Klomsten, Folkets Hus
Tove Kulseng, Trondheim Havn

Stiftelsesprotokoll med vedtekter

Kontakt oss

Post- og besøksadresse

Trondheim Gårdeierforening
c/o Midtbyen Management
Nordre gate 10
7011 Trondheim

E-post  

post@midtbyen.no

Telefon

99354000