Vilkår og betingelser

Gavekortet kan brukes i betalingsterminalene i butikkene hvor beløpet trekkes automatisk. Midtbyen Management tar forbehold om at ikke alle brukerstedene kan motta gavekort til enhver tid. 

Grunnet skatteregler kan Midtbykortet ikke veksles i kontanter. 

Du bestemmer verdien
Midtbykortet utstedes på den verdien du ønsker (minimum kr 100, max kr 10.000). 
Gavekortet med omslag og konvolutt koster 20 kroner å kjøpe. 
Gyldighet

Midtbykortet er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato.

Saldo på kortet kan sjekkes alle steder der det selges Midtbykort, og i de fleste terminalene i butikkene. I tillegg kan man sjekke saldo her: Saldosjekk

Mangler eller feil på produktet
Etter mottak av gavekortet, er det ditt ansvar å undersøke om leveransen er i samsvar med bestilling, og om det ellers er feil eller mangler ved leveransen. Melding om feil og mangler sendes pr. e-post til: midtbykortet@midtbyen.no. Dette bør skje innen rimelig tid etter at feilen eller mangelen er oppdaget.